Fundusz sołecki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusz sołecki - strona 1

Fragment notatki:

FUNDUSZ SOŁECKI: środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą polepszeniu warunków życia mieszkańców i zgodne są ze strategią rozwoju gminy.
środki te mogą być wykorzystane również na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków klęsk żywiołowych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie do 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości środków
gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków dokonanych w ramach funduszu. wysokość środków przypadających na dane sołectwo jest zależne od liczby mieszkańców danego sołectwa; sołectwo musi złożyć wniosek o fundusz do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.
wniosek taki uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej, lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku w Dzienniku Ustaw
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz