Zebranie wiejskie

note /search

Decentralizacja, centralizacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o administracji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2296

sołectwo (sołtys, zebranie wiejskie) - jednostka pomocnicza gminy. Wewnętrzna w ramach jednego urzędu np...

Fundusz sołecki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

miasta. wniosek taki uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej, lub co najmniej 15...

Inne organy w gminie - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1043

się z dekoncentracją w ramach gminy niektórych zadań. Sołectwo - wyróżniamy 3 organy: uchwałodawczy (zebranie wiejskie...

Gminne jednostki organziacyjne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1414

gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie...