Dochody samorządu terytorialnego - Samorządy lokalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody samorządu terytorialnego - Samorządy lokalne - strona 1 Dochody samorządu terytorialnego - Samorządy lokalne - strona 2 Dochody samorządu terytorialnego - Samorządy lokalne - strona 3

Fragment notatki:

Źródła dochodu samorządu terytorialnego Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.
Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł:
- z podatków i opłat administracyjnych.
z majątku lokalnego.
z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych.
z pożyczek i obligacji.
Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego.
1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych. Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów.
W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin.
Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100
Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5 100
Podatek dochodowy od osób fizycznych 85 15 100
Podatek rolny i leśny - 100 100
Podatek od spadków i darowizn - 100 100
Podatki i opłaty lokalne - 100 100
Podatki opłacane ryczałtowo - 100 100
Podział dochodów z podatku w procentach.

(…)

… jak: liczba ludności, liczba uczniów, wartość dochodów podatkowych z PIT i CIT.
Według opinii Stanisława Owsiaka („Finanse publiczne teoria i praktyka” 1999r.) w chwili wprowadzenia reformy , nie było jasne czy ambitne założenia podciągnięcia wydatków biednych powiatów do poziomu wydatków najbogatszych powiatów - poprzez konstrukcję wskaźnika Sn przy subwencji wyrównawczej - jest założeniem realistycznym…
… publicznych” - Maria Kosek - Wojnar, Stanisław Owsiak, Krzysztof Surówka AE w Krakowie Kraków 1994 „Finanse publiczne - teoria i praktyka” - Stanisław Owsiak
AE w Krakowie
Kraków 1999

… subwencji uzależniona była od:
wykształcenia nauczycieli
liczby uczniów w gminie
średniej płacy nauczyciela
położenia szkoły (miasto, wieś)
Drugą formą - obok dotacji ogólnych - zewnętrznego zasilania samorządów terytorialnych były dotacje celowe. Dotacje celowe udzielane były samorządom na zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia. Najczęściej przydzielane były na realizację zadań zleconych samorządom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz