Budżet jednostki samorządu terytorialnego- dochody gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet jednostki samorządu terytorialnego- dochody gminy - strona 1 Budżet jednostki samorządu terytorialnego- dochody gminy - strona 2 Budżet jednostki samorządu terytorialnego- dochody gminy - strona 3

Fragment notatki:

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów ( są nimi między innymi pieniądze pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych , z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego , ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych , z otrzymanych pożyczek i kredytów ) i rozchodów ( są nimi między innymi pieniądze na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów , na wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe , udzielone pożyczki ) tej jednostki jak również przychodów i wydatków : zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych ,
funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego .
Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy . Określa ona oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego , limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich .
DOCHODY GMINY
Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . Tak więc dochodami gminy są :
wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
od nieruchomości
Plan
Wykonanie
%
BYTOM 29500000
32900881
111,33
RUDA ŚLĄSKA
48800000
47763376
97,88
TARNOWSKIE GÓRY
16000000
15675952
98,00
ZABRZE
38515261
41150790
107,00
rolnego Plan
Wykonanie
%
BYTOM 23000
31830
138,39
RUDA ŚLĄSKA
20800
23136
111,23
TARNOWSKIE GÓRY
84783
94101
111,00
ZABRZE
60000
19852
33,00
leśnego
Plan
Wykonanie
%
BYTOM 8000
8321
104,02
RUDA ŚLĄSKA
4000
8771
219,28


(…)

… , opłacanego w formie karty podatkowej Plan
Wykonanie
%
BYTOM 1300000
1112906
85,61
RUDA ŚLĄSKA
1200000
1023121
85,26
TARNOWSKIE GÓRY
450000
415325
92,30
ZABRZE
1100000
958221
87,00
od spadków i darowizn
Plan
Wykonanie
%
BYTOM 700000
990825
141,55
RUDA ŚLĄSKA
600000
552998
92,17
TARNOWSKIE GÓRY
400000
225388
56,30
ZABRZE
800000
932580
117,00
od posiadania psa Plan
Wykonanie
%
BYTOM 220000
205542
93,43
RUDA ŚLĄSKA
105000
96451
91,86
TARNOWSKIE GÓRY
27600
24148
87,50
ZABRZE
70000
104513
149,00
wpływy z opłat :
skarbowej eksploatacyjnej , w części określonej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze
lokalnych , uiszczanych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych innych , pobieranych na podstawie odrębnych ustaw , o ile ustawy stanowią , że jest to dochód gminy Plan
Wykonanie
%
BYTOM 4500000
2788734…
Urząd Statystyczny )
5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prywatnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
Plan
Wykonanie
%
BYTOM 54223045
65695893
121,16
RUDA ŚLĄSKA
61582643
55315680
89,80
TARNOWSKIE GÓRY
16334883
16553638
101,30
ZABRZE
63347541
60924068
96,17
subwencje ogólne , każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencje ogólną składającą się z części podstawowej…

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami odsetki od środków finansowych gminy , gromadzonych na rachunkach bankowych dochody z majątku gminy
Oprócz tego dochodami gminy mogą być :
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz