Zarządzanie miastem i regionem

note /search

Budżet jednostki samorządu terytorialnego- dochody gminy

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów ( są nimi między innymi pieniądze pochodzące ze sprzedaż...

Organizacja Rynku w UE- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Istota i przesłanki integracji regionalnej Istotą międzynarodowej integracji regionalnej wyraża się w dążeniach do scalania odrębnych dotąd gospodarek narodowych, ich struktur, systemów i mechanizmów funkcjonowania w jeden większy, wspólny organizm. Integracja ta stanowi proces stopniowej eliminac...

Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

Czym jest gospodarstwo domowe? Wg. większości socjologów jest to zespół ludzi i jego domowa działalność oraz zbiór rzeczy znajdujących się w domu i służących potrzebom bytowym rodziny. Czyli ogólnie mówiąc jest ono częścią rodziny, która mieszka ze sobą w jednym mieszkaniu i wspólnie się utrzymuje....