Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe- opracowanie - strona 1 Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe- opracowanie - strona 2 Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest gospodarstwo domowe?
Wg. większości socjologów jest to zespół ludzi i jego domowa działalność oraz zbiór rzeczy znajdujących się w domu i służących potrzebom bytowym rodziny. Czyli ogólnie mówiąc jest ono częścią rodziny, która mieszka ze sobą w jednym mieszkaniu i wspólnie się utrzymuje. „Przeprowadzone w maju w 2002 roku Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny wykazały, że w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, zamieszkiwało 10 474,5 tys. osób stanowiąc 27,4% ludności kraju. Wśród nich ponad 80%, tj. 8 504,9 tys. osób, to mieszkańcy wsi, którzy stanowili 58,2% ogółu ludności wiejskiej. Zaledwie, co piąta osoba wśród ogółu osób związanych z rolnictwem zamieszkiwała w mieście - zbiorowość ich stanowiła 8,3% ludności miejskiej.”
Gospodarstwa domowe w mieście i na wsi różnią się znacznie od siebie. W mieście dominuje model rodziny mającej jedno lub dwoje dzieci, natomiast na wsi częściej można spotkać rodziny wielodzietne. Na wsi rodziny zamieszkujące dany dom są dwu lub trzypokoleniowe. Spośród gospodarstw miejskich wyróżnia je również to, że jest tu większy odsetek dzieci dorosłych, które choć osiągnęły już wiek pełnoletni i posiadają prace, to jednak mieszkają nadal z rodzicami. Na sytuację w rodzinach wiejskich ma również wpływ to, iż gospodarstwa w Polsce są gospodarstwami małymi ogólnoużytkowymi, podczas gdy na Zachodzie większość gospodarstw to gospodarstwa duże ukierunkowane na specjalistyczną produkcję, bądź to roślinną bądź to zwierzęcą. „Wśród ogółu ludności związanej z rolnictwem wystąpiła niemalże równowaga płci - 50,4% stanowili mężczyźni, a kobiety 49,6%. Odsetek mężczyzn i kobiet wśród zbiorowości zamieszkujących na wsi był podobny, wynosząc odpowiednio: 50,6% i 49,4%.” Sytuacja tych kobiet oraz ich obowiązki zależą od tego, w jakich żyją one gospodarstwach oraz rodzinach.
Jak dochodzi do powstania rodziny i zawierania małżeństw na wsi? Na ogół małżeństwa zawierane były pomiędzy dziećmi sąsiadów, w wyniku czego dochodziło w wielu przypadkach do złączenia gruntów oraz powstawania nowych gospodarstw. Innym rozwiązaniem było zawieranie małżeństw miedzy ludźmi z sąsiednich wsi lub gmin. Młodzi zawsze musieli być ludźmi wywodzącymi się z tych samych grup społecznych. Dawniej rzadko kierowano się tym, co czuje dwoje młodych ludzi mających wstąpić w związek małżeński. Małżeństwo było głównie interesem dwóch rodzin, które miały dzięki temu obopólne korzyści. Jakiekolwiek odejście od tego i bunt młodych osób traktowane było jako nieposłuszeństwo i pociągało za sobą odpowiednie konsekwencje. W dzisiejszych czasach, kiedy daje się zauważyć coraz większy wpływ zachodu odchodzi się od takich sytuacji. Teraz młodzi ludzie, na wsi jak i w mieście, przy wyborze małżonków kierują głównie uczuciami i nie dochodzi na tym tle do konfliktów z rodzicami. Nadal jednak wybór młodych pada na ludzi z tej samej, bądź też sąsiedniej wsi lub gminy. Cześć osób, głównie kobiet, która pragnie wyrwać się ze środowiska wiejskiego. Nie mając często odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy w mieście, jedyną szanse wydostania się ze wsi upatrują w małżeństwie z młodzieńcem z miasta. Jednak jest też pewna część kobiet, która swoją przyszłość wiąże ze wsią. Oprócz względów uczuciowych brany jest tu także pod uwagę aspekt ekonomiczny. Kobiety szukają mężczyzn posiadających dobrze prosperujące gospodarstwa wyposażone w maszyny i urządzenia rolnicze. Kobieta zdaje sobie sprawę, że wychodząc za mąż za gospodarza będzie uczestniczyła w życiu wiejskim, ale dzięki maszynom praca ta stanie się w pewnym stopniu lżejsza.

(…)

… spółdzielnie oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Koła te poprzez swoją szeroką gamę działalności zaczęły odgrywać znaczącą role na wsi. A czym się one zajmowały? Ich działalność była bardzo różna. Niektóre z nich organizowały różnego rodzaju kursy i szkolenia dla swoich członkiń, inne organizowały różnego rodzaju konkursy mające na celu podniesienie prestiżu danej wsi lub gminy. Były też takie, które umożliwiały…
…. Ponadto Koła zajmowały się również rozpowszechnianiem czytelnictwa na wsi poprzez organizowanie różnego rodzaju czytelni, bibliotek, itp. Mimo, iż czasem KGW (Koła Gospodyń Wiejskich) i podobnym organizacjom zarzuca się absorbowanie czasu gospodyń to stanowią one jednak pewną odskocznię od codziennego życia i ciężkich obowiązków w gospodarstwach domowych i są na wsi potrzebne. Integrujące…
… w sposób bardziej elastyczny. Do głównych czynności gospodarskich wykonywanych przez kobiety należą przede wszystkim udój mleka oraz zadawanie karmy zwierzętom. W Polsce urządzenia do wykonywania tych czynności, takie jak dojarki, rozdrabniacze, wózki dozujące czy inne nie cieszą się jeszcze taką popularnością i jest ich stosunkowo mało. Dlatego te czasochłonne czynności muszą wykonywać same kobiety. Przy produkcji…
…), agroturystyka, czy też podstawowe usługi opiekuńcze. Tak więc można zauważyć tutaj przechodzenie kobiet wiejskich ze sfery rolnictwa do sfery usług. Być może z gospodyń finlandzkich wezmą przykład nasze polskie gospodynie.
Rolnictwo odgrywa też dużą rolę u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech. Z przeprowadzonych tam w latach 90-tych badań wynikało, że największe obciążenie pracą w gospodarstwach wiejskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz