Rola kobiety w rodzinnym gospodarstwie wiejskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola kobiety w rodzinnym gospodarstwie wiejskim - strona 1 Rola kobiety w rodzinnym gospodarstwie wiejskim - strona 2 Rola kobiety w rodzinnym gospodarstwie wiejskim - strona 3

Fragment notatki:

ROLA KOBIETY W RODZINNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
Kobieta i jej rola w rodzinnym gospodarstwie rolnym znacznie różni się od roli kobiety mieszkającej w mieście. Pracując w gospodarstwie, które najczęściej jest nierozerwalnie związane z prowadzonym domem rodzinnym trudno rozgraniczyć rolę zawodową wynikającą z prowadzenia działalności rolniczej od roli wynikającej z bycia częścią rodziny. Nie można też ocenić z socjologicznego punktu widzenia jej roli w rodzinnym gospodarstwie domowym, bez oceny osobowości kobiety wiejskiej. Należy zobrazować jej poglądy, dążenia i wartości priorytetowe.
Kulturowe i społeczne tradycje podziału obowiązków w rodzinie, głównie na kobietę nakładają obowiązek wychowania dzieci, opieki nad starymi rodzicami, przygotowywania posiłków, utrzymywanie higieny w domu itp. Przy połączeniu tego z obowiązkami gospodarskimi jak karmienie trzody, drobiu, uprawa warzyw, owoców - można stwierdzić, że kobieta jest ważnym filarem jaki buduje rodzinne gospodarstwo domowe. Często w rolnym gospodarstwie rodzinnym występuje sytuacja gdzie jeden z małżonków oprócz pracy na roli, pracuje poza sektorem rolniczym. Jeśli jest to mężczyzna wtedy kobieta oprócz bycia gospodynią domową jest główną siłą roboczą w gospodarstwie. W zwią-zku z dużym bezrobociem na wsi kobiecie trudno jest znaleźć dodatkowe zatrudnienie. Obrazuje to tabela poniżej zawierająca dane z wybranych badań prowadzonych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r.
Wyszczególnienie
Razem (tys.)
%
Mężczyź-ni (tys.)
%
Kobiety (tys.)
%
Pracujący ogółem
616,5
100,0
349,5
100,0
267,0
100,0
Pracujący w swoim gospodarstwie i poza nim
502,5
81,5
291,8
83,5
210,7
78,9
Pracujący w swoim gospodarstwie (na działce)
360,
58,4
197,9
56,6
162,3
60,8
W tym włącznie
346,7
56,2
188,5
53,9
158,2
59,3
Pracujący poza swoi gospodarstwem (działką)
142,3
23,1
93,8
26,8
48,5
18,2
Bezrobotni
83,6
13,6
44,6
12,8
39,0
14,6
Bierni zawodowo
30,4
4,9
13,2
3,8
17,2
6,4
Na podstawie danych można stwierdzić że, (...) cechą charakterystyczną zatrudnienia w gospodarstwach rolnych jest to że kobiety stanowią połowę pracujących wyłącznie lub głównie w gospodarstwie rolnym(...)

(…)

… to duża konkurencja na rynku pracy, wymuszająca konieczność podnoszenia kwalifikacji i wszechstronność umiejętności. Zdobywanie nowych kwalifikacji częstokroć oprócz zdobywania dodatkowego przygotowania zawodowego powoduje satysfakcję i poczucie niezależności. Kobiety w mieście zwracają uwagę na swoje potrzeby. Używają kosmetyków, chodzą do fryzjera, kosmetyczki lub na gimnastykę. Kobieta która prowadzi…
… sołtysami, radnymi gmin. Dzięki temu aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Licznie korzystają z kursów dla rolników, podnosząc swoje kwalifikacje. Wraz z rosnącym dostępem do „dobrodziejstw techniki” mają więcej czasu na realizację swoich zainteresowań i potrzeb. 1 „Polska polityka rolna w progu XXI wieku” - A. Kożuch, B. Kożuch. B. Kutkowska, (str.110)
Socjologia wsi i rolnictwa” - Jan Turowski…
… w jakiejkolwiek instytucji pracownik jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych badań w ośrodku medycyny pracy. Jest to bardzo ważny czynnik pozwalający na systematyczną, okresową ocenę stanu zdrowia. Pozornie obie kobiety w mieście i na wsi mają te same problemy i obowiązki związane z prowadzeniem domu. Jednak w mieście kupno artykułów spożywczych, odzieżowych czy artykułów chemicznych nie sprawia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz