Socjologia wsi - wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wsi - wykład 5 - strona 1 Socjologia wsi - wykład 5 - strona 2 Socjologia wsi - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 5. Trudności w definiowaniu grupy zawodowej rolników. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców wsi w Polsce.
Kto jest w Polsce rolnikiem?
Rolnikiem jest ten, kto ma związek z rolnictwem jako dziedziną aktywności gospodarczej (Halamska)
Farming - wszelka aktywność podejmowana przez wiejskie gospodarstwo domowe, aby zdobywać środki do życia, w UE bezpośrednie zatrudnienie w rolnictwie mniej niż 10 % ogółu zatrudnionych. Rolnictwo jest czymś więcej niż produkcją żywności i surowców włókienniczych. Wszelka działalność gospodarcza, która mobilizuje zasoby gospodarstwa i rodziny, także zasoby pracy.
Jaki charakter może mieć związek z rolnictwem?
związek "agrarno - formalny"- rolnikiem jest ten kto posiada, prowadzi gospodarstwo rolne, w Polsce o powierzchni powyżej 1 ha, jeżeli stanowią zorganizowaną całość gospodarczą, w Polsce tak rozumiani rolnicy i ich rodziny stanowili w 2002 roku 10 474 tys. i 27,4% ogółu ludności Polski i 44,4% ogółu ludności wiejskiej. W porównaniu do spisu z 1996 roku spadek ludności związanej z rolnictwem o 10%. związek socjoekonomiczny - rolnikiem jest ten, kto czerpie swoje główne dochody z pracy w rolnictwie, większość swej aktywności zawodowej poświęca na pracę w rolnictwie. Takie kryterium zawęża kategorię rolników w Polsce, do tych grup, które czerpią dochody wyłącznie lub głównie z rolnictwa.
Struktura ludności według źródeł utrzymania: (dane NSP)
Utrzymujący się z dochodów z pracy:
1996
2002
Wyłącznie w gospodarstwie rolnym
21,3
16,6
Głównie w gospodarstwie rolnym
2,2
2,0
Dodatkowo w gospodarstwie rolnym
33,5
14,8
Wyłącznie lub głównie poza gosp. Rolnym
4,2
11,7
Wyłącznie lub głównie z niezarobkowego źródła 7,7
15,8
Utrzymywani
30,5
38,9
W 2002 roku w Polsce z rolnictwa lub głównie z rolnictwa utrzymywało się 37% rodzin użytkowników gospodarstw rolnych. związek socjopsychologiczny - rolnikiem jest ten, kto deklaruje pewne poczucie przynależności, identyfikuje się z grupą, zawodem, określa w ten sposób swoją tożsamość (zawodową?, społeczną?) w badaniach Instytutu Spraw Publicznych z 1999 40% badanych rolników nie identyfikowało się z rolnikami. Badania z 2002 roku wykazały, że nastąpił powrót do rolnictwa. Kryterium prowadzenia produkcji towarowej. 80 % istniejących gospodarstw nie ma kontaktu z rynkiem rolnym.
( W UE 20% gospodarstw konsumuje 80% subsydiów).
Granice grupy rolników są dziś płynne i nieostre. Utrzymywanie, że każdy użytkownik 1 ha gruntów i zabudowań gospodarczych jest rolnikiem jest nadużyciem .

(…)

… państwowego w rolnictwie.
Niedopasowanie podaży siły roboczej do popytu (bezrobocie strukturalne)
Restrukturyzacja otoczenia instytucjonalnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, co prowadziło do likwidacji miejsc pracy w środowisku wiejskim.
Słaby rozwój przedsiębiorczości na wsi i brak kapitałów.
Ludność wiejska według danych z ostatniego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań
W ciągu ostatniego półwiecza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz