Socjologia wsi

note /search

Wieś a obszary wiejskie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

Przemiany zbiorowości wiejskich Wieś a obszary wiejskie. Problemy wsi w Polsce jako residuum systemowe Przywołując na wstępie pojęcie „residuum”, które wprowadził V. Pareto, rozumiejąc przez nie pewne stałe, powtarzalne składniki zjawisk społecznych, coś pośredniego między uczuciami i działaniam...

Socjologia wsi - Przedsiębiorczość wiejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Wykład 7. Przedsiębiorczość wiejska Socjolog może badać przedsiębiorczość jako „zmienną zależną”, zastanawiając się nad jej uwarunkowaniami czy też przyczynami. Może również zajmować go opis konsekwencji przedsiębiorczości dla szerszego systemu społecznego - wtedy zainteresowany będzie przedsiębio...

Socjologia wsi - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1379

Wykład 6. Stosunki pracy i problemy bezrobocia w środowisku wiejskim Warunki bytowe ludności wiejskiej w Polsce zawsze były gorsze niż ludności miejskiej. Przez 30 lat industrializacji socjalistycznej (1950-80) wieś była źródłem akumulacji kapitału i zasobów pracy dla socjalistycznego przemysłu....

Socjologia wsi - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

Wykład 5. Trudności w definiowaniu grupy zawodowej rolników. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców wsi w Polsce. Kto jest w Polsce rolnikiem? Rolnikiem jest ten, kto ma związek z rolnictwem jako dziedziną aktywności gospodarczej (Halamska) Farming - wszelka aktywność podejmowana przez w...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Wykład 8. Dezagraryzacja obszarów wiejskich w Polsce. Zmiana relacji między rolnictwem i społeczeństwem Jakie scenariusze rozwoju są rekomendowane dla rozwoju Europy do roku 2010? Wszystkie one nie zawierają kategorii wieś. Sformułowano 5 scenariuszy, przez zespół studiów prospektywnych Komisji...

Socjologia wsi - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Wykład 9. Przedsiębiorczość wiejska Socjolog może badać przedsiębiorczość jako „zmienną zależną”, zastanawiając się nad jej uwarunkowaniami czy też przyczynami. Może również zajmować go opis konsekwencji przedsiębiorczości dla szerszego systemu społecznego - wtedy zainteresowany będzie przedsięb...

Socjologia wsi - wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Wykład 10 . Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi Dlaczego mentalność ekonomiczna - kształtuje zachowania w gospodarce, decyduje o tempie, kierunkach, jakości przemian. Wzory kultury decydują o funkcjonowaniu instytucji, stanowią kontekst społeczny dla ich funkcjonowania. Działający ludzie są sp...

Socjologia wsi - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Wykład 11. Wieś i rolnictwo w dobie globalizacji. Zagrożenia i szanse Co wnosi proces globalizacji do problemów wsi i rolnictwa? Powoduje, że problemy i przemiany zachodzące w jednym miejscu przestają zależeć wyłącznie od mechanizmów wewnętrznych, pobudzonych do istnienia przez napływ zewnętrzny...

Socjologia wsi - wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Wykład 12. Samoorganizacja społeczności wiejskich jako podstawa życia zbiorowego wsi. Instytucje i organizacje wiejskie i ich rola w procesach zmian Na obszarach wiejskich funkcjonuje dzisiaj blisko 200 różnych instytucji i organizacji Związki zawodowe rolników - 3, "Samoobrona", "...

Socjologia wsi - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Wykład 13. Polska wieś w społecznej świadomości Jaki jest stosunek społeczeństwa polskiego do spraw wsi? Jaki jest obraz wsi w świadomości społeczeństwa polskiego? Co mamy na myśli mówiąc „środowisko wiejskie”, rozumiane jako typ środowiska społecznego? perspektywa zbiorowości - tworzy określo...