Socjologia wsi - strona 2

note /search

Socjologia wsi - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Wykład 14. Rola państwa w restrukturyzacji polskiej wsi i rolnictwa Jak układały się stosunki państwa z klasą chłopską? Państwo socjalistyczne: "represyjna tolerancja", atak na chłopów podejmowany przez różne agendy państwa.- reakcje obronne chłopów, charakter konfrontacyjny. reforma...

Socjologia wsi - wykład 1 i 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1526

Wykład 1 i 2. Socjologia wsi. Przedmiot i metody badań. Metoda monograficzna. Socjologia wsi usiłowała zajmować się wszystkimi aspektami życia społecznego na wsi, traktując je całościowo. Pytanie czy jest to możliwe w dzisiejszych społeczeństwach? Czy wieś zachowała swe odrębne cechy społeczne i...

Socjologia wsi - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Wykład 7. Typy stosunków społecznych w rolnictwie. Rodzinne gospodarstwo rolne. Typologia stosunków klasowych w rolnictwie (Steward i Stinchcombe), która została sformułowana na potrzeby dokonywania porównań w skali całego świata: dwór - charakteryzuje się dominującą pozycją wielkich właścicieli...

Socjologia wsi - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1057

Wykład 3. Różnice między miastem a wsią. Typowe różnice między miastem a wsią- model Sorokina i Zimmermana. Podręcznik wydany w 1929 roku, Princples of Rural-Urban Sociology. Różnice zawodowe. Wieś - zajęcia związane z rolnictwem - zbieranie i uprawa roślin, hodowla zwierząt. (czy te zajęcia m...

Socjologia wsi - wykład 4 (1)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Wykład 4. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi Obszar wiejski może być określany na dwa sposoby: Jako pewna przestrzeń (space), której przypisuje się pewne charakterystyki, np. wielkośc PKB na mieszkańca, gęstość zaludnienia; Jako swoiste miejsce (place), jako nieprzestrzenny, kulturowy obiek...

Socjologia wsi - krótkie omówienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: osadnictwo alternatywne, praca od podstaw, minusy wsi według osadników, charakterystyka mieszkańców wsi, socjologia wsi...