Socjologia wsi - wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wsi - wykład 7 - strona 1 Socjologia wsi - wykład 7 - strona 2 Socjologia wsi - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 7. Typy stosunków społecznych w rolnictwie. Rodzinne gospodarstwo rolne. Typologia stosunków klasowych w rolnictwie (Steward i Stinchcombe), która została sformułowana na potrzeby dokonywania porównań w skali całego świata:
dwór - charakteryzuje się dominującą pozycją wielkich właścicieli ziemskich, którzy podporządkowują sobie różnymi metodami pracowników, będących bezpośrednimi użytkownikami ziemi. Sytuacja tych pracowników przypomina los chłopów pańszczyźnianych.. Pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy na ziemi należącej do właściciela oraz do wykonywania osobistych posług na jego rzecz. Właściciel stara się kontrolować wszelką aktywność także polityczną podległych i uzależnionych od niego pracowników.
Plantacja - gospodarstwo, które ma charakter rynkowy. Istotą jest podział pomiędzy prywatną lub państwową własnością plantacji a rzeszą stałych pracowników najemnych, stanowiących jednolitą kategorię pozbawioną własności. Są zorganizowani w związki zawodowe i charakteryzują się wysokim poziomem solidarności klasowej. Silna kontrola właściciela sprawia, że mimo zorganizowania pracowników cechuje apatia i brak chęci do działania.
Rancho - wielkie, wyspecjalizowane gospodarstwa hodowlane, istotą stosunków społecznych są odniesienia pomiędzy właścicielami oraz najemnymi pracownikami, którzy mogą być zorganizowani w związki zawodowe. Drobna własność rodzinna - podstawową cechą jest wysoki poziom odpowiedzialności użytkowników gospodarstw. Są oni wolni od jakiejkolwiek formy kontroli ze strony wielkiej własności, ale przymuszeni do troski o swoje gospodarstwo. Aby utrzymać gospodarstwo muszą zaangażować się materialnie, są słabo zaangażowani politycznie i nie dążą do zmiany sytuacji. Rodzinna dzierżawa - intensywny konflikt o charakterze klasowym. Źródła tkwią w opozycji między dzierżawcą a właścicielem i ograniczonej autonomii dzierżawcy. Drobna własność rodzinna dominuje w rolnictwie europejskim. W rolnictwie amerykańskim występowały wszystkie formy stosunków społecznych. Rolnictwo europejskie, zwłaszcza na obszarze "starej Unii" jest domeną rodzinnych form własności, a wspólna polityka rolna wspiera tę formę. Czym charakteryzuje się rodzinne gospodarstwo rolne?
Kombinacja wszystkich czynników produkcji - ziemi, kapitału, zarządzania i pracy w jedną całość, co ogranicza konflikt klasowy w rolnictwie. Ideologia gospodarstwa rodzinnego uzasadnia protekcyjną politykę wobec rolnictwa. Rolnicy potrafili wywalczyć sobie polityczną legitymizację, mobilizując argumenty ideologiczne i dystansując się od kapitalizmu.
Definicja Gałęski i Wilkening: chociaż gospodarstwa różnią się w poszczególnych krajach, zawsze mamy na myśli gospodarstwo, którego właścicielem jest rodzina, jedno lub wielopokoleniowa, rodzina jest właścicielem ziemi i dostarcza kapitału, chociaż część ziemi może być dzierżawiona, kapitał może być pożyczany z banku, większość pracy świadczą członkowie rodziny, chociaż może być wykorzystywana także praca najemna,

(…)

… - przemiany technik wytwarzania, polityka państwa, Wspólna Polityka Rolna, kontekst społeczno - ekonomiczny w którym funkcjonuje gospodarstwo, tworzony dziś przez agrobiznes , organizacje rolników i grupy konsumentów.
Czynniki endogenne - typ rodziny, wyposażenie i wielkość gospodarstwa (zasoby gospodarstwa), typ racjonalności wedle której rodzina i właściciel realizują strategię jego funkcjonowania.
W UE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz