Gospodarstwo a przedsiębiorstwo

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarstwo a przedsiębiorstwo - strona 1 Gospodarstwo a przedsiębiorstwo - strona 2 Gospodarstwo a przedsiębiorstwo - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD VI - Gospodarstwo a przedsiębiorstwo. Uzasadnić tezę, że przedsiębiorstwo jest systemem socjalno - technicznym. Supersystem Ustrój społeczny + państwo i środowisko + ustrój gospodarczy zarządzanie komunikacja podział pracy rynki Nakłady społeczno-techniczny Efekty system przedsiębiorstwa Gospodarstwo a przedsiębiorstwo - kryteria wyodrębnienia. Def. Wg GUS „ Za gospodarstwo rolne uważa się GO wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami, inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym indywidualne gospodarstwa i działki rolne” (powierzchnia 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy) Def. Wg prof. Manteuffla “ Gospodarstwo rolne w szerokim tego słowa znaczeniu stanowi zorganizowany zespół czynników (czy też sił wytwórczych) koniecznych do wytwarzania produktów rolniczych” „ Przedsiębiorstwem rolniczym jest jednostka gospodarcza wytwarzająca produkty rolne na sprzedaż lub świadcząca usługi produkcyjne na potrzeby rolnictwa, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym” Def. Wg prof. Ziętary „ Gospodarstwo rolnicze jest to jednostka produkcyjna wyodrębniona pod względem organizacyjnym, stanowiąca zespół czynników produkcji : ziemi, pracy i kapitału. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że gospodarstwo posiada wydzieloną ziemię, środki produkcji i pracą. Stanowi więc jednostkę techniczno-organizacyjną ukierunkowaną na wytwarzanie produktów rolniczych” „ Przedsiębiorstwo rolnicze stanowi jednostkę gospodarczą wyodrębnioną nie tylko pod względem organizacyjnym ale też ekonomicznym i prawnym, nastawioną na wytwarzanie produktów i usług rolniczych w celu ich sprzedaży.” Jeśli indywidualne gospodarstwo rolne prowadzi produkcję na sprzedaż, jest wyodrębnione pod względem organizacyjnym, ekonomicznym, jest podmiotem praw i obowiązków - jest przedsiębiorstwem. Organizacyjne, ekonomiczne i prawne wyodrębnienie przedsiębiorstwa rolniczego. Patrz pyt. 2 Wyodrębnienie organizacyjne - przedsiębiorstwo stanowi formę świadomej organizacji, opartej na posiadanych środkach i sile roboczej. Wyodrębnienie prawne - określona forma prawna, przedsiębiorstwo jest podmiotem praw i obowiązków. Wyodrębnienie ekonomiczne - wytwarzanie dóbr i świadczenie usług w celach zarobkowych, by zapewnić samowystarczalność i możliwość wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

(…)

… one też różnym resortom gospodarczym. Większość z nich jednak podlega Ministerstwu Rolnictwa.
Wszystkie przedsiębiorstwa państwowe uzyskały pełną niezależność gospodarczą, wyrażającą się w :samodzielności, samorządności i samofinansowaniu ( 3*S).
Kółka rolnicze są także społeczno- gospodarczą organizacją rolników indywidualnych. Pierwsze z nich organizowane były 120 lat temu. W pierwszym okresie istnienia zajmowały się głównie upowszechnieniem oświaty rolniczej na wsi i wprowadzaniem nowych metod gospodarowania. Później zajęły się również organizowaniem usług produkcyjnych, zakupując zespołowo większe maszyny rolnicze. W wyniku połączenia jednostek usługowych związanych z kółkami rolniczymi w poszczególnych gminach w 1973 roku powstały Spółdzielnie Kółek Rolniczych. Do ich zadań należało m.in. : świadczenie usług dla rolników indywidualnych w zakresie prac polowych, transportu i napraw. W ramach kółek rolniczych działają także inne organizacje rolnicze takie jak związki i zrzeszenia branżowe (Polski Związek Hodowców owiec, Polski Związek Ogrodniczy itp.) oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA.(forma prawno-organizacyjna) Najbardziej powszechnymi spółdzielniami na wsi są gminne spółdzielnie…
… tam, gdzie jest to wygodne dla spółdzielni.
1950-55 - maksymalny rozwój RSP. Intensywne wdrażanie do 1956 r., potem stworzono system kooperacji, ziemię dzierżawiono, przekazywano kółkom rolniczym.
1956 - większość RSP została rozwiązana z powodu zmian politycznych
W późniejszych latach znów nastąpił rozwój RSP.
1971-80 - ważniejsze zmiany w rozwoju spółdzielni produkcyjnych. W tym okresie powstało dużo nowych gospodarstw…
… spółdzielczych, najczęściej na gruntach Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ) przy minimalnym udziale ziemi własnej rolników-spółdzielców.
1973-74 - wprowadzono zmiany w statutach umożliwiające powoływanie spółdzielni branżowych. Najbardziej powszechną formą spółdzielni branżowych są spółdzielnie tuczu zwierząt.
1975- grunty PFZ stanowiły w spółdzielniach ok. 70 % wszystkich gruntów.
Od 1990 - obserwuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz