Socjologia wsi - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wsi - wykład 10 - strona 1 Socjologia wsi - wykład 10 - strona 2 Socjologia wsi - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 10 . Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi Dlaczego mentalność ekonomiczna - kształtuje zachowania w gospodarce, decyduje o tempie, kierunkach, jakości przemian. Wzory kultury decydują o funkcjonowaniu instytucji, stanowią kontekst społeczny dla ich funkcjonowania. Działający ludzie są społecznymi aktorami i przenoszą na teren gospodarki swoje usytuowanie w strukturze społecznej oraz wzory zachowań, motywacje, systemy wartości, przekonania. Jak definiowana bywa mentalność w socjologii? 1. Sorokin - jako mentalność kulturowa, która określa sposób ujmowania świata, narzuca hierarchię wartości, kryteria prawdy. Od tak rozumianej mentalności zależy kształt pozostałych składników systemu społeczno-kulturowego. Dwa typy mentalności kulturowej: ideacyjny i zmysłowy oraz typ pośredni - idealistyczny. Typy mentalności oddają cykl zmian społecznych, 2. Manheim - struktury myślowe, światopogląd = ideologia=mentalność
3. Jako fenomen społeczno - historyczny, którego zmiany są trudno uchwytne ze względu na szczególną cechę, obecność w psychice człowieka przeszłych i teraźniejszych pokładów ludzkiego myślenia, mentalność jest odporna na zmiany, a zarazem ulega przeobrażeniom.
4. Mills, podobnie jak From, - mentalność odsłania się poprzez ludzkie zachowania, wiąże się z wyborem odpowiedniego stylu życia.
5. Sztompka - mentalność środowiskowa - treści świadomości wspólne ludziom zajmującymi podobne pozycje społeczne, zasób wspólnej wiedzy, wspólnych przekonań, Składniki mentalności środowiskowej: zaufanie a priori, lojalność wobec środowiska, zagęszczenie interakcji wewnątrz środowiska,
mentalność warstw społecznych - wspólne przekonania, które charakteryzują osoby należące do tej samej kategorii społecznej, swoisty syndrom wartości, charakterystyczny dla danej kategorii. Mentalność rozpatrywana jest w kontekście społeczeństwa, kontekst społeczny determinuje mentalność grup i klas, jest to struktura trwała, stabilna, oporna na zmiany, decydujący wpływ na jej kształtowanie mają wartości.
Świda-Ziemba - struktura oporna na zmiany, głęboko zakorzeniona, niezwerbalizowana i nieuświadomiona, stanowi wynik socjalizacji, systemu bodźców sytuacyjnych, symbolicznych, słownych, własnych doświadczeń, percepcji rzeczywistości. Jest to struktura przejawiająca się w naturalnych odruchach percepcyjnych, emocjonalnych i behawioralnych i stanowi ogólną podstawę do formowania się ludzkich postaw. System zasad stanowiących składnik kultury, którymi jednostka, zbiorowość kieruje się przy przetwarzaniu informacji o życiu społecznym. Tradycyjna mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi, mentalność chłopska, gdyż chłopi stanowili podstawową kategorię mieszkańców wsi:
według stereotypu - ścisłe powiązania społeczne, dominacja zbiorowości, wspólnoty nad jednostką, brak zdolności do postępu, tkwienie w tradycyjnych więziach społecznych, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz