Socjologia wsi - wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wsi - wykład 12 - strona 1 Socjologia wsi - wykład 12 - strona 2 Socjologia wsi - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 12. Samoorganizacja społeczności wiejskich jako podstawa życia zbiorowego wsi. Instytucje i organizacje wiejskie i ich rola w procesach zmian
Na obszarach wiejskich funkcjonuje dzisiaj blisko 200 różnych instytucji i organizacji Związki zawodowe rolników - 3, "Samoobrona", "Solidarność RI", Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych,
Izby Rolnicze - instytucje samorządu zawodowego, w każdym województwie jedna, porozumienie na szczeblu ogólnokrajowym,
Zrzeszenia branżowe i związki producentów,
Wiejskie organizacje społeczne - Ochotnicza Straż Pożarna, organizacje młodzieżowe, Koła Gospodyń Wiejskich,
Organizacje gospodarcze - spółki wodne, komitety budowy infrastruktury technicznej,
Instytucje państwowe, których przedmiotem zainteresowania jest rozwiązywanie problemów wsi i rolnictwa - Agencja Rynku Rolnego, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
Struktury lokalne partii politycznych, PSL
Wiejskie organizacje spółdzielcze,
Grupy producentów rolnych,
Stowarzyszenia Agroturystyczne,
Lokalne stowarzyszenia kulturalne i inne,
Organizacje działające na terenie parafii,
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
Kluby Sportowe,
Kondycja tych instytucji i organizacji jest słaba. Jakie są źródła tej słabości:
koszty transformacji,
brak historycznych tradycji,
wyuczona bezradność,
apatia społeczna i rozgoryczenie środowisk wiejskich.
nadmierna polityzacja samorządowych podmiotów,
Typologia organizacji działających w polu polityki rolnej (Osa, Gorlach, Podedworna): wielkość i charakter zasobów organizacyjnych,
zasięg działania,
charakter członkostwa,
rola w kształtowaniu polityki rolnej,
zakres autonomii organizacyjnej,
cele organizacji,
czynniki historyczne, które wpłynęły na rozwój i możliwości działania organizacji. Większość organizacji ma charakter wyraźnie dystrybucyjny, koncentruje się na osiąganiu korzyści danej grupy. Żadna z tych organizacji nie potrafi skutecznie bronić interesów wsi i rolników ani na forum wewnętrznym ani w kontekście integracji z UE. W zarządzaniu rolnictwem dominuje administracja rządowa. organizacje samorządowe działają w rozproszeniu, konkurują ze sobą zamiast współpracować, to osłabia ich pozycję.
"Okres przejściowy" trwa bardzo długo i osłabia środowiska wiejskie. Czy formuła tych organizacji nie jest przeżytkiem, czy są one potrzebne w gospodarce rynkowej. Czy działające struktury są odpowiednim partnerem dla administracji państwowej, biznesu? Czy mogą skutecznie uzgadniać interesy producentów rolnych z interesem państwa, konsumentów?

(…)

…-kulturowych miał inne warunki do rozwoju stowarzyszeń i każdy wytworzył specyficzne stowarzyszenia, które odegrały istotną rolę w jego rozwoju społecznym. Jakie czynniki zakłócają informacje o stowarzyszeniach?
dane GUS - niepełna informacja, brak form działalności niesformalizowanej.
Rejestry stowarzyszeń - radosna twórczość na temat własnej potęgi, żeby dobrze wypaść w oczach centrali. Badania sondażowe
… jako forma organizowania się ludzi dla zaspokojenia indywidualnych i zbiorowych potrzeb pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno. Czynnikiem różnicującym natężenie aktywności społecznej w gminie jest:
położenie w sieci osadnictwa,
dostępność komunikacyjna,
położenie względem centrów ekonomicznych, administracyjnych i dróg komunikacji (do 4 km).
Dlaczego występuje taka zależność?
koncentracja aktywności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz