Obszary wiejskie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary wiejskie- opracowanie - strona 1 Obszary wiejskie- opracowanie - strona 2 Obszary wiejskie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Obszary wiejskie
Obszary wiejskie to pojęcie nie posiadające jednorodnej definicji ani
w Unii Europejskiej, ani w Polsce.
Obszary wiejskie są definiowane na podstawie kryterium podziału
administracyjnego lub gęstości zaludnienia:
Obszary wiejskie - definicje
1. definicja OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) określa, iż obszar
wiejski to obszar, który na poziomie lokalnym NTS 5, czyli w Polsce na poziomie gmin,
cechuje gęstość zaludnienia poniżej 150 osób na 1 km2;
2. Eurostat zaproponował wyodrębnienie obszarów wiejskich na podstawie kryterium
gęstości zaludnienia poniżej 100 osób na 1 km2;
3. sektorowe programy operacyjne współfinansowane z funduszy unijnych określają obszary
wiejskie jako obszar całej Polski z wyłączeniem miast
o liczbie ludności powyżej 5 tys.
4. Komisja Europejska zaproponowała, aby do obszarów wiejskich zaliczyć jednostki
terytorialne, które obejmują 90% (lub więcej) obszarów sklasyfikowanych jako rolnicze,
leśne lub naturalne;
5. Definicja GUS wyodrębnia obszary wiejskie na podstawie podziału terytorialnego według
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, zaliczając do
nich gminy wiejskie oraz część wiejską gmin miejsko-wiejskich.
Obecnie najszersze praktyczne zastosowanie w badaniach ekonomicznych oraz w dyskusji
nad rozwojem obszarów wiejskich ma w Polsce definicja GUS, przy pewnym uwzględnieniu
definicji wykorzystywanej w programach sektorowych.
Rozległy i złożony charakter zjawisk społeczno-gospodarczych
na obszarach wiejskich
1. Różnorodne funkcje obszarów wiejskich.
2. Rozległość problematyki związanej z organizacją produkcji rolniczej.
Funkcje obszarów wiejskich
Funkcje obszarów wiejskich to podstawowe działalności społeczno-gospodarcze, które
zapewniają rozwój lokalny i spełniają potrzeby bytowe lokalnej ludności.
Funkcje podstawowe:
 rolnictwo,
 leśnictwo,
 przemysł,
 usługi,
 handel,
 mieszkalnictwo.
Funkcje uzupełniające (wtórne),
czyli takie, których produkcja przeznaczona jest na potrzeby własne producenta lub
potrzeby lokalne, albo obsługują miejscową ludność.
Ponadto obszary wiejskie spełniają funkcje przyrodnicze i kulturowe.
Urządzanie obszarów wiejskich
Długa tradycja działalności urządzeniowej na obszarach wiejskich.
Rozszerzanie się zakresu prac wraz
z rozwojem społeczno-gospodarczym
Początkowy okres prac urządzeniowo-rolnych to przeobrażenia podziałów gruntowych we
wsi:
 rozgraniczenia,
 komasacje,
 seperacje,
 parcelacje.
Później była to pełna problematyka zaspokajania potrzeb gospodarstw rolnych (urządzenia
rolne).
Obecnie są to projekty rozwoju wsi obejmujące nie tylko zagadnienia związane
z produkcją rolniczą, ale również inne rodzaje działalności gospodarczej, społecznej i
ekologicznej występujące na terenach wiejskich.
Urządzanie obszarów wiejskich - definicja
Urządzanie obszarów wiejskich to szeroki zestaw zabiegów o charakterze kompleksowym,
mających na celu stworzenie warunków technicznych
i przestrzennych dla optymalnego wykorzystania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz