Organizacja Rynku w UE- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja Rynku w UE- opracowanie - strona 1 Organizacja Rynku w UE- opracowanie - strona 2 Organizacja Rynku w UE- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Istota i przesłanki integracji regionalnej
Istotą międzynarodowej integracji regionalnej wyraża się w dążeniach do scalania odrębnych dotąd gospodarek narodowych, ich struktur, systemów i mechanizmów funkcjonowania w jeden większy, wspólny organizm.
Integracja ta stanowi proces stopniowej eliminacji granic ekonomicznych- a czasem także politycznych- między niepodległymi państwami: w wyniku tego gospodarki tych państw zaczynają funkcjonować jako jedna całość
Motywy integracji regionalnej klasyfikuje się w dwóch podstawowych grupach:
charakterze ekonomicznym
charakterze politycznym
Wyróżnia się następujące formy, etapy międzynarodowej integracji ekonomicznej państw:
strefa wolnego handlu
unia celna wspólny rynek
unia gospodarcza i walutowa
Dodatkowo wyróżnia się jeszcze etap unii politycznej , która przejawia się całkowitą integracją państw. Wiąże się z unifikacją systemów prawnych, polityk zagranicznej wewnętrznej oraz bezpieczeństwa. Jednakże charakter tej fazy integracji stanowi zjawisko wykraczające poza przedmiot rozważań teorii ekonomii.
Strefa wolnego handlu
Strefa wolnego handlu jest porozumieniem integracyjnym dwóch lub więcej państw, wyrażającym się w zniesieniu ceł i wszelkich ograniczeń ilościowych w wymianie handlowej pomiędzy krajami członkowskimi z jednoczesnym zachowaniem przez nie pełnej autonomii w kontaktach międzynarodowych z krajami trzecimi
W ramach utworzonej na mocy Traktatów Rzymskich EWG nie zakładano tworzenia takiej strefy- od razu zaplanowano realizację unii celnej (z 10 letnim okresem przejściowym)
Unia Celna
Unia Celna stanowi taką formę integracji, w której wykorzystuje się koncepcję strefy wolnego handlu, wzbogacając ją jednak o wprowadzenie wspólnej polityki handlowej- zewnętrznej taryfy celnej wobec krajów nie należących do unii
Integracja europejska w ramach EWG przyjęła formę unii celnej- 1 lipca 1968r.
Wspólny rynek
Wspólny rynek jest wyższą i odmienną od poprzednich formą integracji. Istotą wspólnego rynku jest likwidacja barier przepływu czynników wytwórczych- kapitału i pracy. W efekcie istotą tego poziomu integracji jest wprowadzenie zasady czterech podstawowych swobód wspólnego rynku: swobodny przepływ towarów, usług, pracowników i kapitału.
Urzeczywistnienie programu wspólnego rynku Wspólnot Europejskich miało miejsce 1 listopada 1993 r., w dniu wejścia w życie zapisów Traktatu z Maastricht.

(…)

… wszystkich zasad i elementy wspólnego rynku, wzbogacając je o ścisłą koordynację lub nawet unifikację polityki ekonomicznej w odniesieniu do całości gospodarki i jej sektorów np. polityki finansowej, przemysłowej, konkurencji, rolnej, transportowej energetycznej, regionalnej, ochrony środowiska itp. Natomiast dodatkowa koordynacja polityki kursowej i walutowej, łączenie z utworzeniem wspólnego banku centralnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz