Integracja gospodarcza - Unia celna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja gospodarcza - Unia celna - strona 1 Integracja gospodarcza - Unia celna - strona 2

Fragment notatki:

24.10.2011 unia celna polega na liberalizacji barier handlowych wewnątrz ugrupowania oraz wprowadzenie jednolitej taryfy celnej wobec państw trzecich
wspólny rynek unia celna + swobodny przepływ czynników wytwórczych (pracy, kapitału, ziemi i technologii), tzw. comon market
wspólna polityka członków w sprawie obrotów czynników z krajami trzecimi
unia walutowa usztywnienie kursów walutowych względem siebie (jest to tzw. Unia monetarna) lub wprowadzenie wspólnej waluty (tzw. pełna unia monetarna - inaczej unia walutowa)
unia gospodarcza koordynacja lub unifikacja poszczególnych dziedzin polityki gospodarczej, np. Polityki handlowej, rolnej podatkowej, społecznej.
UGiW = Unia Gospodarcza i Walutowa (np. UE) - nie jest to termin zarezerwowany tylko do strefy euro
Formy, które na świecie nie istnieją:
unia polityczna wprowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, wewnętrznej i obronnej (np. wspólna armia)
pełna integracja utworzenie jednego organizmu państwowego (całkowita władza w rękach organów ponadnarodowych)
84% strefy wolnego handlu
Viner i Meade - twórcy teorii integracji
Jacob Viner - " kwestia unii celnych ", wyróżnił, opisał i nazwał dwa efekty, które mają miejsce w uniach
efekt kreacji handlu polega na wzroście wolumenu obrotów handlowych w krajach liberalizujących handel. Jest efektem pozytywnym i uruchamia dwa efekty towarzyszące:
- efekt produkcyjny - po stronie podażowej, pojawia się efektywność alokacyjna (lepsza alokacja zasobów
- efekt konsumpcyjny efekt przesunięcia handlu polega na przesunięciu źródeł zaopatrzenia ugrupowania z krajów trzecich do wewnątrz ugrupowania. Zjawisko negatywne - kraje trzecie dalej płacą za cła
Oba efekty zachodzą równocześnie. Jeżeli do dodatniego egektu kreacji handlu dodamy ujemny wynik efektu przesunięcia handlu otrzymamy wynik
Efekt kreacji + efekt przesunięcia = efekt brutto kreacji i przesunięcia handlu
gdy efekt kreacji e. przesunięcia to mamy efekt ekspansji handlu (wzrost wolumenu handlu światowego)
gdy efekt kreacji

(…)

…. przesunięcia to mamy efekt ograniczenia handlu (spadek wolumenu hanlu św.)
MERCOSUR - wspólny rynek południa. Silniejszy był ef. przesunięcia - skorzystała na tym Brazylia
efekt zniekształcenia handlu wystepuje tylko w strefach wolnego handlu. Jest to sytuacja, w kótrej towar wprowadzony do strefy przez granicę celną kraju o najnizszych stawkach celnych i następnie dystrybuowany na całym obszarze strefy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz