Funkcjonowanie Unii Europejskiej

note /search

Funkcjonowanie UE-wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463

FUNKCJONOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ 10.10.2011 Wprowadzenie: Etymologia słowa "Europa" - ereb - zachodzące słońce/wieczór/zachód (języki semickie) - euros - Homer VIII w. p.n.e. Grecja, znaczenie ciemna woda (jęz. grecki) - europos ...

Historyczne podłoże integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1323

7. 11. 2011 HISTORYCZNE PODŁOŻE PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W EUROPIE Richard Nikolaus Gardenhove - Kaleri (1894-1928) = główny ideolog integracji Europy w okresie międzywojennym ogłosił ideę paneuropeizmu - idea zjednoczenia Europy Unia Paneur opejska miała być utworzona w Europie na fundamencie ...

Lata 70 Euroskleroza. Kryzys integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2296

21.11.2011 LATA 70' Euroskleroza. Kryzys integracji. Integracja polityczna Etiene Davignon - minister spraw zagranicznych Belgii raport Davignona wprowadził: = regularne konsultacje ministrów spraw zagranicznych (raz na kwartał-co 3 miesiące) = regularne konsultacje grupy ekspertów stanowiącyc...

Przyczyny i modele integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1547

17.10.2011 Przyczyny integracji: rozwoj przemyslu i postęp techniczny wzmocnienie konkurencyjności przemysłu chęć utrzymania wzrostu gospodarczego chęć znalezienia rynków zbytu możliwość podejmowania wspólnych inwestycji w infrastrukturę (np. TENS - sieci transeuropejskie) chęć lepszego wyko...

Rozszerzanie strefy euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1547

5.12.2011 4 państwa, które nie weszły do Strefy Euro: I GRUPA = Grecja i Szwecja - przyczyny ekonomiczne nie spełniały kryteriów konwergencji II GRUPA = Dania i Wielka Brytania - zostały objęte klauzulą obt-out (dewogacją) *okres przejściowy = czasowe wykluczenie spod działania aquis communaut...

Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

STRUKTURA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH RADA EUROPEJSKA: Nie jest instytucją - jest quasi-instytucją, ale jest traktowana jako najważniejszy podmiot UE. Jest to organ polityczny. Powstała w 1974 roku. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów (szef państwa = prezydent, szef rz...

Wspólnoty Europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1547

14.11.2011 WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE (od 1957) Jean Monnet - "ojciec Europy" twórca teorii Schumana 9 maj 1950 = przedstawienie planu Schumana Robert Schuman - minister spraw zagranicznych Francji cel planu Schumana: koordynacja ...

Ewolucja Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2072

Funkcjonowanie Unii Europejskiej wykład, 5.12.2011r. 01.01.1999 (11 państw z 15 UE) powstaje UGiW państw UE. Opt-out Derogacja - nieograniczone w czasie wykluczenie spod działania acquis communautaire. Okres przejściowy to czasowe wykluczenie spod działania acquis. Polska musi dążyć do wprow...

Struktura instytucjonalno-organizacyjna UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1862

Funkcjonowanie Unii Europejskiej wykład, 12.12.2011r. Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich RADA EUROPEJSKA: Nie jest instytucją - jest quasi-instytucją, ale jest traktowana jako najważniejszy podmiot UE. Jest to organ polityczny. Powstała w 1974 roku. W jej skład wchodzą szef...

Integracja gospodarcza - Unia celna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2198

24.10.2011 unia celna polega na liberalizacji barier handlowych wewnątrz ugrupowania oraz wprowadzenie jednolitej taryfy celnej wobec państw trzecich wspólny rynek unia celna + swobodny przepływ czynników wytwórczych (pracy, kapitału, zi...