Ewolucja Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja Unii Europejskiej - strona 1 Ewolucja Unii Europejskiej - strona 2 Ewolucja Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


Funkcjonowanie Unii Europejskiej wykład, 5.12.2011r.
01.01.1999 (11 państw z 15 UE) powstaje UGiW państw UE.
Opt-out
Derogacja - nieograniczone w czasie wykluczenie spod działania acquis communautaire.
Okres przejściowy to czasowe wykluczenie spod działania acquis.
Polska musi dążyć do wprowadzenia euro do obiegu (jeśli tego nie będziemy robić, to możemy zostać ukarani). Zdecydowana większość Polaków jest anty-euro.
Euro stało się walutą rozrachunkową - istniało tylko na rachunkach bankowych, było walutą bezgotówkową.
Kryteria fiskalne - dotyczą deficytu budżetowego i długu publicznego - w czasie utworzenia UGiW tylko trzy kraje spełniały te kryteria, były to: Francja, Finlandia, Luksemburg.
Ojciec euro: Jacques …
Niemcy mają siedzibę EBC we Frankfurcie.
01.01.2001 - do strefy euro dołącza Grecja. Przestaje istnieć najstarsza nowożytna waluta: grecka drachma. W związku z tym, że był to pierwszy kraj rozszerzający strefę euro, nie było wiadome, że zacznie się zjawisko i zaokrąglaniu cen do góry. Aktualnie można zabezpieczyć się legislacyjnie przed takim windowaniem cen.
Szwecja jest krajem, który zdecydował się na referendum odnośnie wejścia do strefy euro (Anna Lindt, minister Spraw Zagranicznych będąca zwolenniczką euro, została zamordowana kilka dni przed tym referendum). Szwecja nie jest objęta klauzulą opt-out, więc musi przyjąć euro.
01.01.2002 euro wchodzi do obiegu. Euro staje się walutą rozliczeniową - jest fizycznie w obiegu. To była największa operacja logistyczna w dziejach świata - zamiana walut miała trwać do czerwca 2002, w praktyce odbyło się to do końca lutego. 01.01.2007 - do euro przystępuję 13. kraj członkowski - Słowenia. Słowenia jest krajem, który przystąpił do UE wraz z Polską (w ramach rozszerzenia wschodniego).
Kiedy inwestycje przypływają do kraju, mamy do czynienia z aprecjacją waluty - jest to główny powód, dlaczego Polska nie przystąpiła do strefy euro. Dokładnie rok później (2008) do strefy euro przystępują Cypr i Malta - kraje te dążyły do wstąpienia do strefy euro przez turystykę (?). Rok później (2009) do strefy euro przystąpiła Słowacja.
W 2011 roku 17. krajem, który przystąpił do strefy euro, była Estonia. Dzisiaj mamy 27. krajów UE, w tym 17. z nich należy do strefy euro. Dania nie musi przystąpić do strefy euro, ale jest krajem, który wprowadził swoją walutę do mechanizmu ERM2 (postanowił usztywnić walutę względem euro), zdecydowała się też na najmniejsze „widełki” wahań. W związku z kryzysem na świecie Dania od początku strefy euro była od samego początku - stała się ciekawym krajem do badań; udało się jej uniknąć zawirowań, zdecydowanie skorzystała z usztywnienia waluty.


(…)

… roku.
Cele traktatu:
Nadanie UE osobowości prawnej - po wejściu w życie traktatu z Lizbony, UE stała się podmiotem prawa międzynarodowego
Nowe stanowisko - stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej (to quasi-instytucja; tworzą ją szefowie państw i rządów) - jest on wybierany na 2,5-roczną kadencję, z opcją jednokrotnego przedłużenia na kolejna kadencję; jest powszechnie (nie do końca poprawnie…
…” są łuki i mosty. [Euro - druga waluta rezerwowa świata]
Ewolucja Integracji Europejskiej.
Rok 2000. [Traktat Amsterdamski (ostatni takiej rangi traktat przyjęty przez piętnastkę państw).] Traktat nicejski [Nice is nice :DD]. Traktat wchodzi w życie po ratyfikacji z 1.02.2003. Dopasowanie instytucji do rozszerzonej UE - główne założenia. Jan Rokita „Nicea albo śmierć” - było to jednoznacznie związane hasło z traktatem nicejskim.
Rok 2004. Traktat nicejski był traktatem przejściowym z samego założenia. Traktatem, który go zastąpił, był traktat konstytucyjny - ustanawiający Konstytucję dla Europy. Skład osób odbywające konsultacje odnośnie tego traktatu (Kwaśniewski, Belka, Cimoszewicz). Traktat konstytucyjny został podpisany w Rzymie, 29.10.2004 roku (byliśmy wtedy pełnoprawnym członkiem UE). Po momencie podpisania traktatu następuje proces ratyfikacji - 29.05.2005 roku, Francja, oraz 1.06.2005 Holandia - oba kraje odrzucają traktat w referendach. Przyczyną, dlaczego Francuzi odrzucili ten traktat, był fakt, że miał on w nazwie słowo „konstytucja”.
13.12.2007 roku, Lizbona. Tego dnia został podpisany Traktat Lizboński. W tamtym półroczu prezydencję sprawowała Portugalia, dlatego przypadła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz