Polska w Procesie Integracji - referenda akcesyjne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w Procesie Integracji - referenda akcesyjne  - strona 1 Polska w Procesie Integracji - referenda akcesyjne  - strona 2 Polska w Procesie Integracji - referenda akcesyjne  - strona 3

Fragment notatki:

REFERENDA AKCESYJNE
Rola i znaczenie:
Odwoływanie do referendów ze względu na legitymizowanie działań podjętych przez rządy a dotyczące kwestii bardzo istotnych wiążących się ze zmianami w suwerenności państwa.
Referendum stosowane jest w dwóch przypadkach:
W momencie przystępowania państwa do UE
Przyjmowanie przez UE nowych traktatów
Praktyka stosowania referendum akcesyjnego oraz referendum związanego z integracja nie jest zapisana w żadnym traktacie,
Rodzaje ze względu na: - podział terytorialny: ogólnokrajowe i lokalne
- przedmiot glosowania: konstytucyjne, ustawodawcze, uchwałodawcze i inne.
- na charakter prawny: wiążące i konsultacyjne
Procedury ratyfikacyjne w państwach UE
Podział na 3 kategorie.
Raczej nie przewidują instytucji referendum
RFN konstytucja przewiduje referendum jedynie w sytuacji zmiany struktury terytorialnej kraju. Akcesja do UE odbyła się w drodze legitymizacji parlamentarnej. Dotychczas nie wykorzystywali referendum.
HOLANDIA konstytucja nie przewiduje rozstrzygania spraw europejskich w drodze referendum. Przeprowadzono jedno w 2005 w sprawie Konstytucji dla Europy. BELGIA ustawodawstwo nie przewiduje instytucji referendum. Decyzje dotyczące przekazania praw suwerennych podejmowane SA na podstawie traktatu lub ustawy przez Izbę Deputowanych,
LUKSEMBURG dość dobrze opisana procedura parlamentarna. W 2005 referendum w sprawie konstytucji dla UE
GRECJA rozwiązania parlamentarne HISZPANIA możliwe zorganizowanie referendum, nie korzystają z tej metody. Raz było w 2005 roku, PORTUGALIA mają możliwość, ale z niej nie korzystają. FINLANDIA w momencie wstępowania do WE kraj nie posiadaj procedury przekazywania praw suwerennych. Zorganizowali, gdy wstępowali
WIELKA BRYTANIA raz zrobili, w porządku konstytucyjnym nie ma określonej instytucji referendum, wynika to z historycznych uwarunkowań, gdy uznawano referendum za narzędzie sprzeczne z przyjętą zasada demokracji przedstawicielskiej. Referendum dotyczyło tego czy chcą pozostać we WE. Mogą, ale nie chcą
WŁOCHY referendum może być wyłącznie instrumentem doradczym i nie ma wiążącego charakteru. Jedno z referend dotyczyło opinii obywateli na temat poszerzenia uprawnień instytucji wspólnotowych.
SZWECJA 2 referenda. Akcesyjny i za przyjęciem euro. W konstytucji jest zawarta możliwość przeprowadzenia referendum konsultatywnego. CYPR nie było żadnego
CZECHY
ŁOTWA akcesyjne
MALTA akcesyjne


(…)

… się. 52 % przeciw. Szwecja przystąpiła, za 52 % Austria za 66% Finlandia 56% za Rozszerzenie 2004 rok
Najwyższa frekwencja na Malcie
Najmniejsza na Węgrzech Malta spolaryzowana scena polityczna spowodowała bardzo wysoką frekwencję, za 54%
Słowenia referendum fakultatywne, ale parlament zdecydował się odwołać do woli obywateli, intensywna kampania informacyjna, za 89%
Węgry wynik miał charakter wiążący, za 83%, mała frekwencja, ale wystarczyło, bo u nich wymagana jest 25% liczby ludności uprawnionej do glosowania. Litwa robili wszystko, aby frekwencja była jak największa i najwięcej osób za., Za 91%; spośród państw wstępujących w 2004 roku na Litwie było najwięcej zwolenników integracji. Na karcie do głosowania było zdanie „jestem za członkowstwem Litwy w Unii Europejskiej”, ordynacja dopuszczała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz