Wykład - Polska w Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polska w Unii Europejskiej - strona 1 Wykład - Polska w Unii Europejskiej - strona 2 Wykład - Polska w Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

POLSKA W UE
11.1989 - pomoc finansowa Phare, włączenie do powszechnych preferencji GSP
16.12.1991 - układ europejski podpisanie
ułatwienie wzrostu wymiany handlowej
zwiększenie stabilności reguł gospodarczych; przyjęcie przepisów wspólnotowych bez zobowiązań wspólnot
w życie:
1.03.1992 część handlowa
1.02.1994 cały układ
Wyroby nierolne - strefa wolnego handlu
Liberalizacja handlu zgodnie z zasadą standstill (zakaz wprowadzanie nowych ceł i opłat o podobnych skutkach oraz podwyższania już stosowanych , za wyjątkiem stosowania klauzuli ochronnych, np. antydumpingowej)
Redukcja barier handlowych na zasadzie asymetrii (Polska jako partner słabszy później otwierała swój rynek na towary pochodzące ze wspólnot, niż wspólnota na towary z Polski)
1995-1999 znoszenie ceł przez Polskę
2002 zniesienie ceł na samochody
Pozahandlowe postanowienia
Przepływ pracowników - niewielkie zmiany, niedyskryminacyjne traktowanie Polaków w WE, umowa dwustronna tylko z Luxemburgiem swoboda podejmowania pracy przez personel kluczowy i samo zatrudnienie
Świadczenie usług - ograniczony charakter, zasada traktowania narodowego, nie gorzej niż krajowych, swoboda zakładania stałej działalności gospodarczej w karu UE- brak swobody przepływu osób (czyli nie mogli zatrudniać Polaków, mało opłacalne) Przepływ kapitału - pełna swoboda płatności bieżących
dostosowanie prawa
kontynuacja bezzwrotnej pomocy Phare
Droga Polski do UE
21-22.06.1993 kryteria kopenhaskie, które państwa stowarzyszone muszą spełnić
stabilność instytucji, rządy prawa, szanowanie praw człowieka
gospodarka rynkowa i odpowiedni potencjał
zdolność do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkowstwa
8.04.1994 wniosek Polski o członkowstw
23-24.06.1995 Cannes „Biała Księga” - ogólny przegląd głównych rozwiązań prawa wspólnotowego odnoszącego się do rynku wewnętrznego, ze wskazaniem, które z nich powinny być przyjęte jako pierwsze 16.07.1997 Avis w sprawie wniosków o członkowstwo - J Santer przewodniczący KE na forum PE - (Czechy, Estonia, Polska, Węgry, Słowenia + Cypr) rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych 31.03.1998 (grupa Luksemburska) reszta w 2000 (grupa helsińska)
Avis - opinia
Agenda 2000 - 07.1997r. przedstawiona 03.1999r zaakceptowana
Propozycje zmian w zasadach funkcjonowania unii, zwłaszcza polityki rolnej, budżetu, funduszy strukturalnych, przyszłe rozszerzenie


(…)

… europejskiej i pomocy zagranicznej 10.1996r - Komitet Integracji Europejskiej
ciało kolegialne z premierem na czele
organ wykonawczy Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Dostosowanie prawa
01.1993 początek zmian prawa, 100 aktów
07.1993 komisja ds. układu europejskiego
1997 opiniowanie All projektów prawa pod względem zgodności z UE
2000 Komisja Prawa Europejskiego w sejmie
2 dokumenty krajowe
01.1997 Narodowa Strategia Integracji
Określała oczekiwania, działania, koszty
12.1997 Narodowy Program Przygotowania do Członkowstwa w UE
03.1998 Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o członkowstwo w UE
Główny negocjator; Jan Kułakowski, Jan Truszczyński
31.03.1998 - 13.12.2002 Międzynarodowe Konferencje Akcesyjne
Negocjacje z państwami UE pod przewodnictwem prezydencji + Komisja
Ostatnie spotkanie w Kopenhadze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz