Polska w procesie integracji - stosunek polaków do integracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w procesie integracji - stosunek polaków do integracji - strona 1 Polska w procesie integracji - stosunek polaków do integracji - strona 2 Polska w procesie integracji - stosunek polaków do integracji - strona 3

Fragment notatki:

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
24.10.2012
ROZDZIAŁ III
Stosunek polaków do integracji
Przed rozpoczęciem negocjacji wysokie poparcie; nasze myślenie o integracji było idealistyczne, mityczne; bogaty klub państw, który miał pomagać Polsce W trakcie negocjacji akcesyjnych spadek; już wiedzą, co to unia, nie jest to instytucja, która jest tylko, aby pomagać Polsce, stawia nam pewne wyzwania, musimy spełnić wymagania. Po przystąpieniu do wspólnot wzrost zwolenników; okazało się ze otrzymujemy pewne korzyści, już jesteśmy oswojeni z tym, zwłaszcza wśród rolników można było zauważyć znaczny wzrost poparcia, dużo większy niż wśród robotników. Ad 1. Zwolennik osoby z wyższym wykształceniem, osoby młode jak uczniowie czy studenci, kadra kierownicza, przedsiębiorcy. Przeciwnik rolnicy, robotnicy, mało poinformowani ludzie, niewykształceni
Polacy nie opowiadali się za szybkim przystąpieniem do UE. Uważali ze polska powinna się najpierw zmodernizować a potem wejść do wspólnot.
Stopień poinformowania.
Dobrze poinformowani kilka-kilkanascie procent
Ponad polowa polaków uważała się za słabo poinformowanych mizerne zainteresowanie polaków tymi kwestiami, słaba reklama. Polacy w badaniach chcieli jak najpóźniejszego przystąpienia, najczęściej w badaniach zaznaczali najdalszy termin.
Motywy glosowania za dobro kraju, poprawa sytuacji gospodarczej, poprawa na rynku pracy, swobodne podróżowanie, wzrost znaczenia polski na świecie, dotacje z UE, bezpieczeństwo kraju
Motywy glosowania przeciwzagrożenia gospodarcze, nieprzygotowanie kraju, ujemny bilans zysków i strat, sytuacja w rolnictwie, bezrobocie, zagrożenia dla rynku pracy, pogorszenie warunków materialnych życia, utrata suwerenności, wyprzedaż ziemi cudzoziemcom Poparcie dla integracji a elektorat partyjny:
Samoobrona, LPR przeciwni PO, SLD, PSL i PiS za Większość polaków odpowiadało w ankietach ze się trochę interesuje UE i integracja. Podobna ilość ze się niezbyt interesuje.
Jak ktoś się interesował to ci zainteresowani entuzjaści. Najwięcej informacji o UE ludzie czerpali z telewizji, radia, prasy
Były także wydawane liczne broszury, ale one niekoniecznie docierały do polaków.
Głosujący za przystąpieniem: osoby najmłodsze najbardziej, 51% z nadzieją przywitało wyniki referendum a Az 45% z obawa


(…)

…:
- wszystkie województwa + miasto Łódź
- różne polskie organizacje jak PKP, PGNiG, Kółka Rolnicze
KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
21 miejsc:
- 7 ze strony pracowników
- 7 ze strony pracodawców
- 7 ze strony interesów równych Wiceprzewodniczący KES: Jacek Krawczyk
Wiceprzewodniczący grupy II
Członek biura grupy III
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
- Marek Safjan ( w Polsce był w Trybunale Konstytucyjnym)
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
- Irena Wiszniewska-Bialecka
SĄD DO SPRA SŁUŻBY CYWILNEJ
- Irena Boruta ( głównie prawo pracy)
KOMISJA EUROPEJSKA
- Janusz Lewandowski
TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
- Augustyn Bronisław Kubik
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
- Marek Belka EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - Jacek Rostowski BILANS PIERWSZYCH LAT CZŁONKOWSTWA
Sfera ekonomiczna
- 2004-2010 wzrost polskiej gospodarki o 30%, w UE o 6%
- 2010 stopa wzrostu…

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych
Zmiany w kodeksie pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
DALSZA HARMONIZACJA:
Prawa konkurencji i udzielenia pomocy publicznej
Ochrona konsumenta
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikacja, standaryzacja i procedury ocen zgodności (nadzór rynku i bezpieczeństwo produktu)
Przygotowanie procedur właściwych dla Wspólnej Polityki Rolnej
Usługi finansowe…
… barier
Obawa przed utrata suwerenności
Środowisko Narodowo Katolickie
LPR
Krytyka traktatu lizbońskiego, bo nie ma w nim nic o religii, ze jest ponadnarodowe ustawodawstwo
Sprzeciw wobec federalizacji Unii
Samoobrona
Partia klasowa, przede wszystkim kwestie rolnictwa
Niekorzystne warunki dla rolników ( niewystarczające dopłaty bezpośrednie, ograniczanie produkcji)
POLSCY DELEGACI W INSTYTUCJACH UE…
…)
SAPARD - dostosowywania prawne w celu trwałej adaptacji sektora rolniczego i obszarów wiejskich - modernizacja gospodarstw rolnych, metody produkcji rolnej, poprawa kontroli jakości, poprawa jakości gruntów, tworzenie grup producenckich, gospodarowanie zasobami wodnymi, rozwój infrastruktury, zalesienia gruntów rolnych
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI - zinformatyzowanie bazy danych, system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz