Polska w procesie integracji europejskiej

note /search

Polska w procesie integracji europejskie - polscy delegaci - omówienie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

POLSCY DELEGACI W INSTYTUCJACH UE Urzędnicy nie mają prawa reprezentować interesów swojego państwa w instytucjach bądź agencjach UE. PARLAMENT 2004-2009 Wybory 2004: Brak pomysłów, jakie kryteria mieliby spełniać kandydaci Nie wiadomo było, czym się zajmuje PE Wybrano 54 osoby, które reprezent...

Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

POLSKA W PROCESIE INTEGFRACJI EUROPEJSKIEJ 24.10.2012 ROZDZIAŁ IV Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 31 marca 1998 roku. Podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy tzw. screening, polegał na dwustronnym i wielostronnym przeglądzie ustawodawstwa, które obowiązywało w poszczególnych sektorach gospo...

Polska w procesie integracji - Budżet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Budżet ue: polityka rolna największa część wydatków Unia europejska Art.49.TUE Art. 2. TUE - europejskość - demokracja - prawa człowieka - prawa mniejszości - praworządność - spełnienie odpowiednich warunków m.in. gospodarczych Proces Akcesyjny: Złożenie wniosku na ręce rady UE przez państ...

Polska w Procesie Integracji - Partie polityczne względem UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Partie polityczne względem UE Kolektywizm aksjologiczny ^ konserwatyzm PiS interwencjonizm gospodarczy Indywidualizm gospodarczy Socjalizm liberalizm SLD Ruch Palikota Indywidualizm aksjologiczny Stosunek do integracji: Przeciw Europie (federalna E)??

Polska w Procesie Integracji - referenda akcesyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

REFERENDA AKCESYJNE Rola i znaczenie: Odwoływanie do referendów ze względu na legitymizowanie działań podjętych przez rządy a dotyczące kwestii bardzo istotnych wiążących się ze zmianami w suwerenności państwa. Referendum stosowane jest w dwóch przypadkach: W momencie przystępowania państwa do U...

Polska w Procesie Integracji - Stosunek polaków do integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Stosunek polaków do integracji Przed rozpoczęciem negocjacji wysokie poparcie; nasze myślenie o integracji było idealistyczne, mityczne; bogaty klub państw, który miał pomagać Polsce W trakcie negocjacji akcesyjnych spadek; już wiedzą, co to unia, nie jest to instytucja, która jest tylko, aby pomag...

Polska w Procesie Integracji - Uwarunkowania tworzenia polskiej polit...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Uwarunkowania tworzenia polskiej polityki integracyjnej EWWiS 1952 EWG 1958 cel: osiągnięcie unii celnej Wspólna polityka handlowa od 1970r Okres bezumowny od 1974r do 1988( RWPG uznała wspólnotę europejska, jako podmiot prawny, podpisanie wspólnej deklaracji miedzy EWG a RWPG, państwa wschodnie ...

Polska w procesie integracji europejskiej - układ europejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 17.10.2012 ROZDZIAŁ II Układ europejski= umowa stowarzyszeniowa (Polski z UE) Październik 1989 polska delegacja rządowa udaje się na nieoficjalne rozmowy do Brukseli Kwiecień 1989 Polacy zaczynają prace nad umowa stowarzyszeniowa. ( Odpowiedzialne osoby...

Polska w procesie integracji europejskiej- integracja Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - konw. 10.10.2012 UWARUNKOWANIA INTEGRACJI POLSKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI Integracja Polski ze wspólnotami powiodła się dopiero po zażegnaniu konfliktu zimnowojennego i Zachód - Wschód Jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową to faktycznie przesłanka...