Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie  - strona 1 Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie  - strona 2 Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

POLSKA W PROCESIE INTEGFRACJI EUROPEJSKIEJ
24.10.2012
ROZDZIAŁ IV
Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 31 marca 1998 roku. Podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy tzw. screening, polegał na dwustronnym i wielostronnym przeglądzie ustawodawstwa, które obowiązywało w poszczególnych sektorach gospodarki. Drugi etap to przedstawienie stanowiska negocjacyjnego Polski, które na początku tajne, od 2000 roku było upowszechnione, w ramach polityki informacyjnej rządu.
Organizacja polskich negocjacji
Stanowisko Polski zostało opracowane w oparciu o struktury polityczne i administracyjne państwa. Wszystkie te działania były nadzorowane i koordynowane przez Komitet Integracji Europejskiej. Najważniejszym uczestnikiem negocjacji był premier, minister spraw zagranicznych, sekretarz KIE i Główny Negocjator. Ta grupa osób podejmowała decyzje polityczne, we wszystkich obszarach negocjacji akcesyjnych. Ostatecznie sformułowane stanowisko negocjacyjne musiało zostać zaakceptowane przez KIE, a następnie przyjęte przez Radę Ministrów. Ważną rolę pełnił także Sejm i Senat. W 1997 roku w Sejmie powołano dwie komisje zajmujące się sprawami zagranicznymi w obszarze negocjacji i integracji europejskiej. Połączono je później w jedna komisję. Taka sama komisja funkcjonowała w Senacie. Poza tym powołano Komisję Prawa Europejskiego w Sejmie i Nadzwyczajną Komisję Legislacji Europejskiej w Senacie, ze względu na nowy tryb postępowania w procesie legislacyjnym.
Etapy negocjacji:
Etap I - Screening: Polegał na dwustronnym i wielostronnym przeglądzie ustawodawstwa. Uczestniczyli w nim Komisja Europejska, a ze strony Polski, Międzysektorowy Zespół Zadaniowy do spraw Przygotowania Negocjacji Akcesyjnych z UE i Grupa Robocza ds. Negocjacji. Etap II - Formułowanie stanowisk negocjacyjnych: Etap ten polegał na formułowaniu przez Grupę Roboczą ds. Negocjacji stanowiska negocjacyjnego, które następnie było zatwierdzane przez Radę Ministrów RP. Z kolei Rada UE i państwa członkowskie, w oparciu o propozycję Komisji, formułowały wspólne stanowisko. Na tym etapie negocjacje toczyły się podczas Spotkań Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej w Brukseli lub Luksemburgu. Etap III - Negocjacje w oparciu o stanowiska negocjacyjne: Na tym etapie wymieniano informacje i przedstawiano objaśnienia na piśmie, co miało prowadzić do uzgodnienia stanowiska negocjacyjnego i porozumienia. Spotkania odbywały się na szczeblu Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej w Brukseli lub Luksemburgu. Udział w nich brała Rada UE i ze strony polskiej Rada Ministrów i Grupa Robocza ds. Negocjacji. Etap IV - Porozumienia dotyczące Traktatu Akcesyjnego: Na tym etapie zawierano porozumienia w pozostałych sprawach, stanowiących jeden pakiet negocjacyjny, a także przyjęto wyniki negocjacji w Traktacie Akcesyjnym. Spotkania odbywały się na tym samym szczeblu co w poprzednich etapach. Brała w nich udział Rada UE i Grupa Robocza wraz z Radą Ministrów.

(…)

… terytorialnego. Z szacunków wynika, że stanowi to nawet 1/3 wszystkich wydatków inwestycyjnych samorządów w ostatnich latach[7].
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: najważniejsze warunki
1 maja 2004 roku Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Wejście Polski do struktur europejskich poprzedzone było jednak wieloma negocjacjami. Najważniejsze odbyły się w Kopenhadze, gdzie stronę polską…
… grudnia 2005 roku
- dyrektywa 97/43/EURATOM regulująca kwestie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym ze źródeł medycznych, tu okres przejściowy ustalono do31 grudnia 2006 roku.
- Rozporządzenie EWG/259/93, dyrektywa związana z nadzorem i kontrolą przesyłania odpadów w obrębie Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem, uchwalony okres przejściowy obowiązuje do 31 grudnia 2007 roku.
7…
… domów i mieszkań w Polsce przez cudzoziemców, obywateli UE.
Polska jest jednym z najludniejszych i największych krajów Unii: zajmuje 6. miejsce pod obydwoma tymi względami.
Polski kapitał posiada kilka dużych w tym rejonie Europy koncernów, tzn. PKN Orlen, który posiada swoje stacje w Niemczech i na Litwie, Polsat, inwestujący także na Litwie, Grupa ITI. Polska ma jeszcze nieco słabo rozwiniętą sieć…
…, tak zwanego rabatu brytyjskiego.
Kompromis negocjacyjny poprzedzony był bardzo żmudnymi i trudnymi rozmowami. Ustalenie podstawowych ram i warunków członkostwa państwa polskiego w unijnych strukturach było bardzo skomplikowane. Dlatego tez zawarcie porozumienia premier Polski Leszek Miller podsumował słowami: "Zrzucamy z siebie ciężar Jałty i powojennego podziału Europy. Od polskiej "Solidarności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz