Lata 70 Euroskleroza. Kryzys integracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lata 70 Euroskleroza. Kryzys integracji - strona 1 Lata 70 Euroskleroza. Kryzys integracji - strona 2 Lata 70 Euroskleroza. Kryzys integracji - strona 3

Fragment notatki:


21.11.2011 LATA 70' Euroskleroza. Kryzys integracji. Integracja polityczna Etiene Davignon - minister spraw zagranicznych Belgii
raport Davignona wprowadził:
= regularne konsultacje ministrów spraw zagranicznych (raz na kwartał-co 3 miesiące)
= regularne konsultacje grupy ekspertów stanowiących Komitet Plityczny (raz na miesiąc)
skutek:
= listopad 1970 = pierwsze spotkanie na szczeblu ministerialnym
= początek europejskiej współpracy politycznej
Współpraca gospodarcza 1968 - 1969 = rewolucja DEM (marki niemieckiej)
dewaluacja FRF (franka francuskiego)
problem: system cenowy WPR (Wpsólnej Polityki Rolnej)
Jak przeliczać te waluty?
Skutek:
Pierre Werner - miniester finansów Luksemburga ustanowił Plan Wernera = październik 1970
Cel planu słowny:
unia gospodarczo-walutowa (UgiW) do końca 1980
Cele cząstkowe:
pełna wymienialność
swobodny przeplyw kapitału
trwałe zamrożenie kursów walutowych
15.8.1971 = Richard Nickson - prezydent USA zawiesza zewnętrzną wymienialność dolara na złoto
21.3.1972 = wprowadzenie "węża w tunelu" - mechanizm utrzymywania pod kontrolą kursów walut
(wąż) państw wpsólnoty w określonych wąskich przedziałach (tunel) wobec USD
Nowa propozycja UgiW
Roy Jenhins 13.3.1979 = wprowadzenie ESW (Europejski System Walutowy)
3 elementy:
11.01.1999 = zastąpienie przez EUR. Powstała strefa euro.
1986 = J ednolity Akt Europejski. Dokument rangi traktatu wchodzi w życie 1 lipca 1987
Cel:
urzeczywistnienie wspólnego rynku do końca 1992 roku
jendolity rynek zewnętrzny oparty o 4 swobody:
sowbodny przepływ:
1. towaru
2. usług
3. osób
4. kapitału
Nowe zadania traktatu:
spójność społeczno-ekonomiczna
polityka ochrony środowiska
polityka ochrony konsumenta
polityka społeczna
polityka technologiczna
polityka naukowo-badawcza
ustanowienie sądu I instancji
formalne potwierdzenie znaczenia Rady Europejskiej
wprowadzenie "procedury współpracy" (rozszerzenie udziału PE w stanowieniu)


(…)

… wspólnego rynku finansowego
Grupa II: 1994 - 1998
stworzenie infrastruktury instytucjonalnej (Europejski Instytut Walutowy w 1998 został przemianowany na EBC - Europejski Bank Centralny)
Grupa III: od 1999
wprowadzenie euro ESBC (Europejski System Banków Centralnych) rozpoczyna działalność
1991 => przyjęcie traktatu z Maastricht
decyzja o powołaniu UE (stąd traktat nazywany też Traktat o Unii Europejskiej…
… nowej Instytucji Rzeczn ika Praw Obywatelskich - Ombudsman powałany przez PE
=> powołanie Komitetu Regionów
=>ustanowienie trzech filarów UE (na mocy traktatu lisbońskiego były bardzo ważne)
"model świątyni"
I filar:
Wspólnoty Europejskie = EWWiS (do lipca 2002) + Euraton (energi atomowej) + WE (byłe EWG-Europejska Wsp. Gospodarcza)
zmiana nazwy w tr. z Maastricht - dodanie nowych poza ekonomicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz