Euro - wspólna waluta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Euro - wspólna waluta - strona 1

Fragment notatki:

Praca została przygotowana na przedmiot finanse.

Informacje zawarte w notatce to: Euro, kraje strefy euro, historia wdrożenia waluty w poszczególnych krajach Europy.

Temat: Euro jako wspólna waluta
Tematem naszej prezentacji jest Euro wspólna waluta, na pewno każdy z was słyszał, widział, czytał o wspólnej walucie Unii Europejskiej. Ale czy wiecie czym ono jest, kiedy powstało, jak działa, gdzie obowiązuje? Raczej nie.
2)Więc co to jest Euro??
EURO- to wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzona do obiegu 1 stycznia 2002 roku w 12 państwach członkowskich. Przed wprowadzeniem euro do obiegu, funkcjonowało ono jako waluta księgowa, oraz należy pamiętać że trzy państwa nie wprowadziły euro. 3)Kraje które nie przyjęły euro w 2002 roku to Wielka Brytania, Dania, Szwecja.
Państwa które wprowadziły euro do obiegu w 2002 roku to:
BELGIA, NIEMCY, IRLANDIA, HISZPANIA, FRANCJA, WŁOCHY, LUKSEMBURG, HOLANDIA, AUSTRIA, PORTUGALIA I FINLANDIA, W latach 2008-2011 euro przyjęły , Cypr, Malta, Słowacja,Estonia
Reszta państw UE nie spełniające obecnie warunków do wprowadzenia euro to:
Polska, Łotwa, Litwa,Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Istnieje wiele przyczyn które nie pozwalają na wprowadzenie euro m.in. kryteria dotyczące deficytu i długu budżetowego, inflacji, stóp procentowych i stabilności kursów walutowych. 4)Do czego jest nam potrzebne euro? Do płacenia. Ale nie tylko oto najważniejsze rzeczy do których potrzebne jest euro : zapewnia nam :
Stabilność gospodarczą- ponieważ wspólny rynek z jedną walutą jest bardziej wydajny niż handel na wielu walutach. Dzięki czemu koszty konsumentów i producentów są niższe co sprzyja inwestycjom.
Największy blok handlowy na świecie- co czyni z UE silna pozycję na arenie międzynarodowej.
Wyraz woli politycznej- europejscy przywódcy byli zdecydowani wzmocnić jedność w europie po wielu konfliktach.
Eliminuje konieczność wymiany walut co ułatwia życie podczas podróży, zakupów, prowadzenia interesów.
5)Droga do wspólnej waluty była dość długa, rozpoczyna się w 1951 roku kiedy to w Paryżu podpisany został traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali W 1957 zostały podpisane Traktaty Rzymskie ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą- EWG i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej EURATOM
1969- zapadła decyzja o utworzeniu w Hadze Unii Gospodarczej i Walutowej 1986- podpisanie Jednolitego aktu europejskiego który przewiduje utworzenie do 1992 roku jednolitego rynku na którym obowiązywać będą tzw. 4 swobody: wolnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału
W czerwcu 1989 roku w Madrycie szefowie rządów i państw EWG podejmują decyzję o wprowadzeniu UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ w trzech etapach 1- zniesienie barier w przepływie kapitału wewnętrznego. Jednolitego Rynku oraz zaciśnienie współpracy w zakresie polityki gospodarczej i walutowej

(…)

… raportów Komisji Europejskiej i Europejskiego Instytutu Walutowego opracowana zostaje lista gotowości poszczególnych krajów przystąpienia do UGiW. 3 Maja 1998r zostaje opublikowane wzajemne kursy walut będące podstawa do przeliczenia euro
Natomiast 1 lipca 1998r. We Frankfurcie rozpoczyna swoją działalność Europejski Bank Centralny, który przejmuje odpowiedzialność za politykę pieniężną 11 krajów UG i W.
Euro staje się samodzielną walutą, ale jeszcze nie może być używane w rozliczeniach gotówkowych, natomiast konta bankowe, obligacje, akcje, wszelkiego rodzaju umowy mogą być zawierane w euro.
1999- powstaje Europejski System Banków na czele z Europejskim Bankiem Centralnym; wprowadzenie euro jako waluty księgowej.
2002- wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro oraz eurocentów.
Jak działa Euro…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz