Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

note /search

E-learning zeszyt naukowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Finanse publiczne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3577

Finanse publiczne- inaczej to finansowa aktywność władzy publicznej w obszarze zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych, to część systemu finansowego, ekonomii, które mają wpływ na gospodarkę rynkową, na naukę prawa; WELFARE STATE- lata 50 państwo dobrobytu, opiekuńcze, wywołało d...

Prawo i moralność

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Pojęcia: Prawo, Moralność, Etyka a) Prawo – zbiór postępowania, wydanych przez odpowiednie organy władzy publicznej (państwo) w odpowiednim trybie, zagrożonych sankcją państwową. b) Moralność- reguluje postępowanie tego co dobre/słuszne c) Etyk...

Pojęcie prawa

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1624

Noatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Definicja prawa podana jest w dokumencie „Prawo i moralność”, Koncepcje: Pozytywizm prawniczy: niepozytywizm prawniczy Koncepcje podstawowe, szkoła praw natury szkoła historyczna, Rea...

Tworzenie prawa

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1834

Notatka porusza między innym zagadnienia takie jak: Tworzenie prawa – wydawanie norm generalno- abstrakcyjnych przez organy władzy publicznej. (Np.: ustawa uchwalona przez Sejm, uchwała Rady Gminy, rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów, Konstytucja przyjęta w referendum, etc.) Normy generaln...

Prawoznawstwo- opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3304

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cele przedmiotu – Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć i metod wypracowanych w kulturze prawnej prawa stanowionego. Student po zakończeniu wykładu powinien swobodnie posługiwać się metodami wypracowanymi na terenie prawoznawstwa, p...

Historia administracji- opracowanie cz.I

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Historia administracji
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2485

Notatka porusza między innymi zagadanienia takie jak: Cechy charakterystyczne i podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji państwowej.Zasada rentowności: Wykształciła się we Francji w okresie panowania Ludwika XIII i XIV. Polegała...

Historia administracji- opracowanie cz.II

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Administracja państwa protofeudalnego: administracja centralna, administracja terenowa (terytorialna), Polska – sprawowanie władzy: Polskie hrabstwa, Polskie miasta, Polskie grody. Drabina feudalna – ustrój wasalno-lenny. Monarchia stanowa: Koncep...

Filozofia - Filozofia Hegla

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1757

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Georg Wilhelm Friedrich Hegel urodził się w roku 1770 w Stuttgarcie, pochodził z rodziny urzędniczej, niemiecki filozof, twórca wielkiego systemu idealistycznego, który wywa...

Euro - wspólna waluta

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2191

Praca została przygotowana na przedmiot finanse. Informacje zawarte w notatce to: Euro, kraje strefy euro, historia wdrożenia waluty w poszczególnych krajach Europy. Temat: Euro jako wspólna waluta Tematem naszej prezentacji jest Euro wspólna waluta, na pewno każdy z was słyszał, widział, czy...