Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa - strona 1 Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa - strona 2

Fragment notatki:

Unia Gospodarcza i Walutowa
Podstawa traktatowa
System instytucjonalny
Warunki członkostwa
Mechanizmy stabilzacji euro
AD.1
Raport Wernera (premier i min. Finansów Luksemburga)
Zakładał: stabilizację finansów publicznych państw członkowskich przy pomocy kilku mechanizmów regulujących rynek walutowy:
-wprowadzenie pełnej i nieodwołalnej wymienialności walut
-zlikwidowanie wahań kursowych
-ustanowienie nieodwracalnych parytetów walut
-pełna liberalizacja obrotu kapitałowego
„wąż walutowy”- powiązanie ze sobą walut europejskich. Ustalenie maksymalnych wahań walut europejskich między sobą +/- 1,25%, oraz walut europejskich z dolarem- +/- 2,25%
Raport Delorsa- 1988r.- przedstawiał dojrzałą koncepcję UGiW, został przepisany do Traktatu z Maastricht.
Etapy powstawania UGiW:
(1990-1993)Realizacja założeń wspólnego rynku
(1994-1998) Osiągnięcie przez państwa członkowskie odpowiednich wskaźników ekonomicznych
(1999-) Powstanie Europejskiego Banku Centralnego. Wprowadzenie wspólnej waluty - EURO
2. System instytucjonalny
Europejski Instytut Walutowy-członkami banki centralne- pełnił swoje funkcje tylko podczas II. etapu - przygotowanie fundamentów pod EBC, umacnianie współpracy między bankami centralnymi oraz nadzór nad ESW
Komitet Ekonomiczno- Finansowy- członkami: po 2 przedstawicieli mianowanych przez państwo członkowskie, KE, EBC. Charakter doradczy; obserwuje sytuację gospodarczą i finansową państw członkowskich Europejski System Banków Centralnych
System federalny- składa się z nadrzednego elementu- Europejskiego Banku Centralnego oraz banków centralnych wszystkich państw członkowskich.
EBC- kształtuje i realizuje politykę pieniężną w Unii, przeprowadza operacje dewizowe, przechowuje oficjalne rezerwy dewizowe państw członkowskich i zarządza nimi, popiera sprawne funkcjonowanie systemów płatniczych
ESBC jest zarządzany przez organy decyzyjne EBC:
RADA ZARZĄDZAJĄCA:
Zarząd EBC i gubernatorowie banków centralnych . przyjmuje i wydaje decyzje konieczne do wykonywania zadań powierzonych ESBC, ustala politykę pieniężną Wspólnoty, podejmuje decyzje w sprawach pośrednich celów monetarnych, wysokości podstawowych stóp pieniężnych i wielkości rezerw w ESBC
ZARZĄD: 6-osobowy: prezes(8letnia kadencja), wiceprezes(4letnia kadencja) +4 innych(5-8 lat)
Realizuje politykę pieniężną zgodnie z wytycznymi Rady Zarządzającej. Daje bankom centralnym instrukcje. Przygotowywuje posiedzenia Rady Zarządzającej i prowadzi bieżącą politykę EBC.


(…)

ERM II -kontynuacja ESW. Mechanizm współpracy państw „z” i państw „spoza” UGiW. Celem jest dążenie do stabilności cen , sprzyjanie państwom „spoza” w osiąganiu większej konwergencji.
Od 1999r uczestniczyły w ERM II dwie waluty: dunska i grecka
Pakt Stabilizacji i Wzrostu
Aspekt prewencyjny:przedkładanie co roku KE kilkuletnich, zaktualizowanych programów stabilizacyjnych
Aspekt represyjny: dopuszcza…
… krajów które mogą ją tworzyć od stycznia 1999r., wybranie władz EBC, rozpoczęcie produkcji euro
Faza B: od 1999r.
Zastąpienie ECU przez euro, wejście euro do obiegu bezgotówkowego- waluta księgowa, odpowiedzialność za prowadzenie polityki pieniężnej na ESBC
Faza C: od 2002r.
Euro w obiegu gotówkowym, wycofanie walut państw z UGiW, wszystkie sposoby płatności przestawione na euro.
3. Kryteria konwergencji- spisane w protokole załączonym do TWE:
Osiągnięcie wysokiego poziomu stabilności cen- inflacja nie może przekroczyć 1,5% w stosunku do średich stóp inflacji osiągniętych przez trzy najlepsze pod tym względem kraje Ue
Uporządkowanie finansów publicznych przez zapobieżenie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, o czym ma świadczyć nieprzekroczenie deficytu budżetowego powyżej 3%PKB i zadłużenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz