Europejski System Banków Centralnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski System Banków Centralnych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Wykład V – Europejski System Banków Centralnych
ESBC tworzą:
 EBC
 Banki centralne państw UE
Europejski Bank Centralny razem z bankami emisyjnymi krajów wchodzących w skład UGiW tworzą tzw. Eurosystem.
Podstawowymi zasadami funkcjonowania ESBC są federalizm i subsydiarność:
Federalizm = konstrukcja systemu podobna do systemu bankowości państw federalnych
 Subsydiarność = kompetencje szczebla centralnego zostaną ograniczone na rzecz banków narodowych. Na
poziomie ponadnarodowym będą podejmowane tylko najważniejsze decyzje
Niezależności ESBC:
 Instytucjonalna – żadna instytucja ani organizacja narodowa nie ma prawa wydawania zaleceń wobec ESBC
 Personalna – zarząd ESBC wybierany jest spośród niezależnych specjalistów, których kadencja jest dostatecznie
długa
 Funkcjonalna – ESBC może realizować określoną politykę pieniężną przy zastosowaniu typowych instrumentów
tej polityki jak:
 Operacje otwartego rynku
 Rezerwy minimalne
Podstawowe zadania ESBC:
 Definiowanie i wdrażanie polityki monetarnej w ramach UE
 Przeprowadzanie operacji dewizowych
 Przechowywanie oficjalnych rezerw państw członkowskich i zarządzanie nimi
 Promowanie prawidłowego systemu rozliczeń i płatności
 Nadzorowanie systemu kursu walutowego
Pracami Europejskiego Banków Centralnych kierują następujące organy:
 Zarząd EBC – składa się z 6 członków. Członkowie nie reprezentują rządów państw, lecz są wybierani z grona
uznanych specjalistów.
 Rada Zarządzająca – składa się z Zarządu EBC i prezesów banków centralnych Eurosystemu. Podstawowym
zadaniem Rady Zarządzającej jest ustalanie głównych kierunków polityki pieniężnej.
Rada Generalna – składa się z prezesa i wiceprezesa Zarządu EBC i ma charakter konsultacyjny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz