Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro

note /search

Europejski Bank Centralny - wykład - Cel inflacyjny

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1372

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład V – Europejski Bank Centralny Udziałowcami EBC są wszystkie kraje należące do Wspólnoty Europejskiej. Podstawowym celem działania EBC jest stabilizacja poziomu cen na obszarze UGiW. Do zadań EBC należy:  Określenie i prowadzen...

Europejski System Banków Centralnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1617

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład V – Europejski System Banków Centralnych ESBC tworzą:  EBC  Banki centralne państw UE Europejski Bank Centralny razem z bankami emisyjnymi krajó...

Europejski system walutowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1897

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład III – Europejski system walutowy Europejski System Walutowy powstał w 1979 roku i składał się z trzech podstawowych elementów: 1. Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM) 2. Europejskiej Jednostki Walutowej (ECU) 3. Systemu kre...

Plany i koncepcje unii walutowej w latach 70 XXw. - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1232

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład II – Plany i koncepcje unii walutowej w latach 70 XXw Konsekwencje rosnącego znaczenia marki RFN:  Wzrost udziału marki w fakturowaniu handlu  Stosowanie marki jako waluty interwencyjnej  Utrzymywanie wąskich lub skorelowany...

Teoria optymalnego obszaru walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5677

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład I – Teoria optymalnego obszaru walutowego Teoria optymalnego obszaru walutowego – sformułowana na początku lat 60 przez Roberta Mundella, jest on uważany za twórcę idei tworzenia stref walutowych po II wojnie światowej. Przesłank...

Unie gospodarcze i walutowe - przykłady - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1862

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład VI – Unie gospodarcze i walutowe - przykłady Unia walutowa przyniosła liczne korzyści wszystkim krajom członkowskim. Ponieważ państwa nie poprzestały na unii walutowej w 1994 roku podpisano traktat konstytuujący Zachodnioafrykańs...

Etapy realizacji UGiW - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1218

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład IV – Etapy realizacji UGiW Raport Delorsa określa unię walutową jako obszar, na którym spełnione są następujące warunki:  Wprowadzenie pełnej i nieodwracalnej wymienia...