Unie gospodarcze i walutowe - przykłady - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unie gospodarcze i walutowe - przykłady - wykład - strona 1 Unie gospodarcze i walutowe - przykłady - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Wykład VI – Unie gospodarcze i walutowe - przykłady
Unia walutowa przyniosła liczne korzyści wszystkim krajom członkowskim. Ponieważ państwa nie poprzestały na unii
walutowej w 1994 roku podpisano traktat konstytuujący Zachodnioafrykańską Unię Gospodarczą I Walutową Afryki
Zachodniej. Do 2006 roku WAEMU tworzyło osiem krajów.
Wspólna polityka celna:
Pomimo deklaracji unii gospodarczej, w pierwszej połowie lat 90 sygnatariusze traktatu byli całkowicie nieprzygotowani do
wprowadzenia wspólnej polityki celnej. Szybka implementacja porozumień w zakresie zniesienia barier groziła trudnymi do
opanowania deficytami. Dopiero w roku 2000 ustanowiono swobodę przepływu kapitału, towarów i siły roboczej. Wśród
przyczyn utrudniających utworzenie pełnej unii celnej wymienia się:
 Różnice w sposobie wyliczania wartości cła
 Brak wspólnego kodeksu celnego
 Brak wspólnego ustawodastwa antydumpingowego
Początek XXI wieku to czas spowolnienia wzrostu integracji w zakresie handlu. Powodem były zarówno czynniki wewnętrzne
jak i zewnętrzne.
 Czynniki wewnętrzne – niestabilność polityczna, klęska głodu
 Czynniki zewnętrzne – realna aprecjacja waluty unijnej, spadek cen eksportowanej bawełny, wzrost cen
importowanej ropy naftowej
Środkowoafrykańska Wspólnota Monetarna:
Powstawały liczne porozumienia sprowadzające się do funkcjonowania pseudo unii monetarnej z Francją. Polegało to na
przyjęciu franka francuskiego jako waluty lokalnej lub wprowadzeniu walut narodowych, które były związane sztywnym
kursem z walutą francuską „Strefa Franka”. Podjęło decyzję o utworzeniu wspólnego banku emisyjnego. Emitowanym
pieniądzem miał być Frank Afrykańskiej Wspólnoty Finansowej (CFA).
Umowa o współpracy pieniężnej:
 Swoboda przepływu kapitału w Strefie Franka CFA
 Nieograniczona wymienialność oraz zniesieni kontroli walutowej
 Ustalone parytety między różnymi walutami Strefy Franka
 Centralizację rezerw walutowych na specjalnym koncie
Historia integracji gospodarczej:
 Po uzyskaniu niepodległości uświadomiono sobie potrzebę stworzenia instytucji zajmującej się współpracą
regionalną
 Utworzenie Równikowej Unii Celnej
 Utworzenie Unii Celnej i Gospodarczej Afryki Środkowej
 Konwencje o współpracy walutowej
 Utworzenie wspólnoty gospodarczo – walutowej której celem było:
 Harmonizacja polityki
 Stworzenie ram prawno – ekonomicznych
 Stworzenie wspólnego rynku
 Wspólna polityka celna krajów CAEMC
 Harmonizacja podatków w CAEMC
Cele CAEMC:
 Współpraca monetarna między krajami członkowskimi
 Wspólny rynek i pełna unia celna
 Harmonizacja prawa i mechanizmów regulacyjnych
 Konwergencja w polityce fiskalnej
 Wspólne polityki sektorowe
Instytucje:
 Rada Ministrów
 Sekretariat Wykonawczy
 Komitet Międzypaństwowy
 Komisja Bankowa Afryki Centralnej
 Instytut Finansowania Rozwoju
Prof. Janusz Bilski
Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Wykład VI – Unie gospodarcze i walutowe - przykłady
Wskaźniki ogólnogospodarcze:
 Stopa wzrostu realnego PKB
 Wskaźnik pokrycia emisji pieniądza rezerwami walutowymi wyższy lub równy 20%
 Saldo rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego w odniesieniu do PKB
 Aktywa rezerwowe brutto
Wskaźniki analityczne:
 stopa inflacji
 wskaźnik wydatków na wynagrodzenia w sferze budżetowej w odniesieniu do całkowitych wydatków
budżetowych
 zmiany konkurencyjności zewnętrznej
 zmiany wyników zewnętrznych
Wskaźniki polityki ekonomicznej:
 sytuacja w zakresie polityki budżetowej
 sytuacja w zakresie polityki monetarnej
Wschodniokaraibska Unia Monetarna:
Historia integracji gospodarczej:
 powstanie Karaibskiego Wspólnego Rynku
 połączenie Karaibskiego Wspólnego Rynku z Karaibskim Towarzystwem Wolnego Handlu
 powstanie Organizacji Krajów Wschodniokaraibskich
Historia integracji monetarnej:
 powstanie Rady Walutowej Karaibów Brytyjskich (posiadanie wyłącznej emisji znaków pieniężnych oraz
zarządzanie rezerwami)
 powstanie Wschodniokaraibskiej Władzy Walutowej
 powstanie Wschodniokaraibskiego Banku Centralnego
Wschodniokaraibski Bank Centralny posiada wyłączność na emisję waluty unijnej (dolar wchodniokaraibski).
Wspólny Obszar Monetarny CMA:
Wszystkie kraje członkowskie Wspólnego Obszaru Monetarnego wykorzystują randa południowoafrykańskiego jako prawny
środek płatniczy. Jednocześnie emitują one własne pieniądze związane sztywnym kursem z randem w relacji 1:1. Powoduje
to, że bank centralny RPA odgrywa dominującą rolę w polityce pieniężnej każdego z krajów członkowskich. Cechy CMA:
 pełną swoboda przepływu kapitału
 centralizacja rezerw walutowych we wspólnej puli zarządzanej przez bank centralny RPA
 możliwość repatriacji banknotów i monet
 swobodny dostęp do rynku pieniężnego i kapitałowego RPA
 kraje posiadają wspólną pulę rezerw walutowych, zarządzaną przez bank centralny RPA
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz