Intgracja -rozwinięcie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Intgracja -rozwinięcie - strona 1 Intgracja -rozwinięcie - strona 2

Fragment notatki:

INTEGRACJA Integracja; proces gospodarczego scalania (kategoria dynamiczna), istotą integracji jest proces dostosowań i przeobrażeń w strukturze integrujących się podmiotów, w wyniku tych przeobrażeń powstaje spójna i komplementarna struktura całego obszaru.
Warunki niezbędne do tego by proces integracji przebiegł sprawnie:
Bliskość geograficzna
Odpowiednio rozwinięta infrastruktura techniczna (transportowa i telekomunikacyjna)
Komplementarność struktur gospodarczych integrujących się państw (uzupełnianie się), lepiej żeby była rzeczywista (decydujemy się na integracje i w tej chwili się uzupełniamy), lecz wystarczy że będzie potencjalna (w chwili podjęcia decyzji o integracji nie musimy się uzupełniać ale będziemy do tego dążyć)
Wysoki poziom rozwoju gospodarczego (im wyższy tym lepiej)
Prointegracyjna polityka państwa (chęć podpisywania umów może przyśpieszyć integrację)
Typy ugrupowań integracyjnych:
Strefa wolnego handlu
- wyeliminowanie ceł, barier parataryfowych oraz ograniczeń ilościowych w ramach ugrupowań
- autonomia w zakresie polityki celnej oraz handlowej w stosunku do państw trzecich
Unia celna
- wyeliminowanie ceł, barier parataryfowych oraz ograniczeń ilościowych w ramach ugrupowań
- ujednolicenie polityki celnej oraz handlowej w stosunku do państw trzecich
Wspólny rynek
- unia celna + - swobodny wewnętrzny przepływ czynników produkcji
Unia gospodarcza (ekonomiczna)
- wspólny rynek +
- wyeliminowanie barier jakościowych a tym samym rezygnacja z kontroli granicznych
- wprowadzenie wspólnych polityk na poziomie ugrupowania (m.in. polityka transportowa, przemysłowa, rolna, regionalna B+R), konieczna jest ich unifikacja lub chociaż koordynacja
Unia gospodarczo-walutowa
- unia gospodarcza +
- wspólna waluta
- wspólny bank centralny prowadzący wspólną politykę monetarną na poziomie ugrupowania
- wspólna polityka kursu walutowego
Unia polityczna
- unia gospodarczo-walutowa +
- wspólna polityka sensu stricte tj. polityka spraw wewnętrznych, polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa
Zalety integracji:
Wyeliminowanie barier dla wymiany towarowej w ramach ugrupowania
Wyeliminowanie lub ograniczenie działalności o niskiej efektywności
Efekt kreacji handlu
Przy głębszych etapach integracji: wyeliminowanie barier dla wewnętrznego przepływu kapitału oraz pracy = intensyfikacja przepływów, bardziej optymalna alokacja czynników wytwórczych
Większa konkurencja
Większa konkurencyjność gospodarek integrujących się w otoczeniu międzynarodowym (w długim okresie czasu)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz