Ekonomia Integracji Europejskiej

note /search

Euro jako waluta międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736

Euro jako waluta międzynarodowa Korzyści z pieniądza międzynarodowego: 1. Dochód z emisji pieniądza jako podatek: - wytworzenie pieniądza bez kosztów - obciążenie rezydentów kontra nie-rezydentów - CA+KA=deltaRD - szacunki: 100mld euro poza stre...

Instytucje i budżet UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1988

Integracja UE, instytucje unijne i budżet UE Struktura UE - 3 filary: - wspólnota europejska, metoda wspólnotowa - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, współpraca międzyrządowa - wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, współpraca międzyrządowa TWE(Traktat Rzymski) - jasny podział n...

Integracja europejska - Kryteria Kopenhaskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1995

Integracja europejska Ekonomia - nauka badająca zachowania ludzkie gdy mają jakiś cel oraz ograniczone, mogące być alternatywnie wykorzystanymi środki. Sytuacja wyboru. Integracja - proces tworzenia się całości z części, zespalanie. Integracja europejska - międzynarodowa integracja regionalna pol...

Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1743

Integracja gospodarcza Efekty pro wzrostowe: 1. Efekt jednorazowy (alokacja czynników wytwórczych) kontra zmiana stopy wzrostu (akumulacja czynników wytwórczych). 2. Efekt trwały (długookresowy) kontra efekt przejściowy. Integracja gospodarcza i wzrost: Integracja gospodarcza Efekty: alokacyjny...

Model CC-PP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2548

Założenia modelu CC-PP: 1. Konkurencja niedoskonała (przedsiębiorstwo bierze pod uwagę wpływ własnych decyzji na cenę rynkową, traktuje zachowanie innych przedsiębiorstw jako ustalone(brak reakcji z ich strony), produkt wytwarzany nie jest doskonałym substytutem innych produktów). 2. Przedsiębior...

Akcesja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Akcesja; oznacza pełną akceptację przez kandydata faktycznych i potencjalnych praw i zobowiązań wynikających z sytemu WE i jego ram instytucjonalnych (tj. acquis communautaire), obejmujących: tre...

Avis o Polsce -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Avis o Polsce - ogólnie - pozytywnie - negatywnie oceniono następujące obszary: - brak postępów w restrukturyzacji górnictwa - przerost zatrudnienia w rolnictwie - brak efektywnej polityki konkurencji - zły stan środowiska i brak efektywnej polityki ochrony środowiska grudzień 1997 - Rada UE...

Cele Układów Europejskich -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

Cele Układów Europejskich: ustanowienie ram dialogu politycznego dla rozwoju bliskich stosunków popieranie handlu i innych form współpracy dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i dobrobytu w państwach stowarzyszonych budowanie podstaw dla integracji WE Dialog polityczny; regularne konsultacj...

Droga upominania się o pomoc dla regionów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Droga upominania się o pomoc dla regionów, przez kraje członkowskie: Komisja Europejska określa priorytety polityki regionalnej Państwo członkowskie przedstawia regiony do pomocy Komisja Europejska dokonuje przeglądu i akceptuje regiony do pomocy Państwo członkowskie przygotowuje Plan Rozwoju ...