Instytucje i budżet UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje i budżet UE - strona 1 Instytucje i budżet UE - strona 2 Instytucje i budżet UE - strona 3

Fragment notatki:


Integracja UE, instytucje unijne i budżet UE Struktura UE - 3 filary: - wspólnota europejska, metoda wspólnotowa - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, współpraca międzyrządowa - wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, współpraca międzyrządowa
TWE(Traktat Rzymski) - jasny podział na sprawy objęte: - wspólnotową metoda podejmowania decyzji ( procedura ponadnarodowa) - współpracą międzyrządową
Traktat Rzymski: 1. Wymiary Ponadnarodowości: - procedura podejmowania decyzji - konieczność podporządkowania się decyzjom większości - jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości(ETS) - orzecznictwo i interpretacja traktatów(UE może wprowadzić regulację prawną w obszarze, w którym takiej regulacji nie przewidywały wprost traktaty, jeżeli jest to konieczne do realizacji celów traktatowych). 2. Problemy Ponadnarodowości: - zasadniczo nieograniczony transfer suwerenności na poziom unijny(szerokie cele TWE oraz jurysdykcja ETS, awangarda kontra sceptycy) - inicjatywy integracyjne poza UE(układ z Schengen 85'-swobodny przepływ ludzi), jedność wspólnego rynku i napięcia między państwami członkowskimi
Traktat z Maastricht (TUE): 1. Struktura oparta na trzech filarach - jasny podział na sprawy objęte federalizmem i pozostawione współpracy międzyrządowej. 2. Inicjatywy zewnętrzne np. układ z Schengen włączono pod dach UE 3. Ani ETS, ani Komisja nie mogły wymusić głębszej integracji w sprawach objętych drugim i trzecim filarem.
Wspólnota Europejska - I Filar: 1. Oparty na traktacie Rzymskim (TWE). 2. Zakres: wspólny rynek(polityka konkurencji, pomoc publiczna), wspólna polityka rolna, polityka regionalna, unia monetarna. 3. Metoda wspólnotowa.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - filar II: 1. Oparty na traktacie z Maastricht (TUE). 2. Zakres: ochrona wspólnych wartości podstawowych interesów niezawisłości i integralności UE, stopniowe formułowanie wspólnej polityki obronnej 3. Współpraca międzyrządowa(negocjacje i jednomyślność).
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne - filar III: 1. Oparty na traktacie z Maastricht (TUW). 2. Zakres: zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, współpraca policji i wymiaru sprawiedliwości, zbliżanie w miarę potrzeb i możliwości norm prawa karnego, koordynacja działań w ramach polityki imigracyjnej, obywatelstwo UE. 3. Współpraca międzyrządowa(negocjacje i jednomyślność).
Traktat Lizboński - zmiany w organizacji: 1. UE, a nie Wspólnota: TUE, TWE-TFUE 2. Filar II - wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne: metoda wspólnotowa, jurysdykcja ETS, klauzule opt-out dla Wlk.Brytanii, Polski, Czech. 3. Filar II - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: nadal współpraca międzyrządowa. 4. Zmiany w funkcjonowaniu instytucji UE.
Instytucje UE - wielka piątka: -Rada Unii Europejskiej

(…)

… *zalecenia i opinie - nie wiążą 3. Metoda podejmowania decyzji - jednomyślność lub zasada większości kwalifikowanej. 4. Prezydencja w UE - zadania: - przygotowanie planu działania UE(główne cele) - wypracowywanie kompromisów i organizacja prac Rady - 2011: Węgry, Polska 5. Traktat Lizboński: od 2014 zasada podwójnej większości przy głosowaniu, wysoki przedstawiciel unii ds. zagranicznych i polityki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz