Z myślą o Europie XXI wieku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Z myślą o Europie XXI wieku - omówienie  - strona 1 Z myślą o Europie XXI wieku - omówienie  - strona 2 Z myślą o Europie XXI wieku - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Z myślą o Europie XXI wieku
W ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat.
We współczesnym, objętym globalizacją i ulegającym ciągłym zmianom świecie Unia musi stawiać czoła nowym wyzwaniom. Europa XXI wieku musi zmierzyć się z problemami związanymi z takimi kwestiami, jak globalizacja gospodarki, rozwój demograficzny, zmiany klimatu, dostawy energii czy też niespotykane dotychczas zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie sprostać wszystkim tym nowym wyzwaniom − wyzwaniom, które nie znają granic. Jedynym lekarstwem na tego rodzaju problemy i niepewność obywateli co do przyszłości może być podjęcie wspólnych wysiłków w skali europejskiej. Aby podołać temu zadaniu, Europa musi być nowoczesna. Musi mieć do dyspozycji skuteczne i spójne narzędzia, dostosowane zarówno do wymogów funkcjonowania Unii, której liczba państw członkowskich wzrosła w stosunkowo krótkim czasie z 15 do 27, jak i do ciągłych zmian charakteryzujących współczesny świat. Trzeba zatem zreformować zasady współżycia w ramach naszej wspólnoty zapisane w traktatach.
To właśnie ma na celu traktat podpisany 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. Uwzględniając zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, a także mając na uwadze oczekiwania Europejczyków, szefowie państw i rządów osiągnęli porozumienie w sprawie nowych zasad decydujących o zakresie działalności Unii w przyszłości oraz formach, jakie działalność ta może przybierać. Traktat lizboński umożliwi unowocześnienie instytucji europejskich i ich sposobu funkcjonowania, wzmocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej oraz utwardzenie fundamentu, jakim są wartości podstawowe.
Traktat lizboński jest owocem negocjacji państw członkowskich zgromadzonych na konferencji międzyrządowej. W pracach konferencji uczestniczyła Komisja i Parlament Europejski. Przed wejściem w życie, traktat będzie musiał zostać ratyfikowany przez każde z 27 państw członkowskich. Te ostatnie wybiorą metodę ratyfikacji zgodnie z zasadami zapisanymi w konstytucji.
Państwa członkowskie postawiły sobie za cel wejście traktatu w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., czyli na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Traktat w skrócie
13 grudnia 2007 r. przywódcy państw UE podpisali traktat lizboński i tym samym zakończyli kilkuletnie dyskusje na temat spraw instytucjonalnych.
Traktat lizboński zmienia aktualne traktaty UE i WE, ale ich nie zastępuje. Wyposaży on Unię w ramy prawne oraz instrumenty potrzebne do sprostania przyszłym wyzwaniom i spełnienia oczekiwań społeczeństwa.
- Europa stanie się bardziej demokratyczna i przejrzysta: wzmocni się rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, obywatele będą mieli większą możliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym, a podział zadań między władzami europejskimi i krajowymi zostanie wyraźniej określony.

(…)

… się nie tylko do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, lecz również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obywatel ma prawo zaskarżyć do trybunału przepis, który w jego mniemaniu narusza któreś z gwarantowanych przez Unię praw podstawowych. Czy stworzy to furtkę do szeregu odwołań w imię Karty? Jak przewidują sceptycy, adwokaci będą mogli dość swobodnie szafować takimi pojęciami zawartymi w Traktacie jak godność…
… i Karta Praw Podstawowych: traktat lizboński chroni istniejące prawa i wprowadza nowe. W szczególności zapewnia poszanowanie wolności i zasad określonych w Karcie Praw Podstawowych i nadaje im wiążącą moc prawną. Dotyczy praw cywilnych, politycznych, gospodarczych i socjalnych.
- Wolość obywateli europejskich: Traktat lizboński chroni i umacnia „cztery swobody”, a także polityczne, gospodarcze…
… społeczne i dyskryminację.
Traktat lizboński czyni znaczne postępy w zakresie ochrony praw podstawowych. Otwiera Unii drogę do przystąpienia do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Traktat gwarantuje wejście w życie Karty Praw Podstawowych. Tym samym UE wyposaża się w szereg praw cywilnych, politycznych, gospodarczych i socjalnych, które będą prawnie wiązać…
… I [bez tytułu] - zawiera podstawowe postanowienia dotyczące Unii i jej kompetencji, liczy 60 artykułów
Część II - Karta Praw Podstawowych Unii
Część III - Polityka i funkcjonowanie Unii - najobszerniejsza część, liczy 342 artykuły
Część IV - Postanowienia ogólne i końcowe.
Poza tym dołączono kilka protokołów i deklaracji.
Konstytucja dla Europy ma wejść w życie zamiast dotychczasowych praw pierwotnych…
… szczególne zasady podejmowania decyzji, ale równocześnie ułatwiane zostanie podejmowanie działań w ramach wzmocnionej współpracy w mniejszej grupie państw członkowskich.
Bardziej demokratyczna i oparta na bardziej przejrzystych zasadach Europa
Funkcjonowaniem Unii Europejskiej rządzą trzy zasady, a mianowicie równości demokratycznej, demokracji pośredniej i demokracji uczestniczącej.
Traktat lizboński…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz