Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, instytucje unii europejskiej, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, instytucje unii europejskiej, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych składa się z 15 pytań.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia stanowią obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunek instytucje unii europejskiej.

Instytucje Unii Europejskiej
Zakres zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
Charakter prawny i strukturę Unii Europejskiej (UE jako organizacja międzynarodowa, pojęcie „ponadnarodowości”, pojęcie „ram instytucjonalnych”, instytucje UE przewidziane przez Traktat z Lizbony).
Zasady ustrojowe Unii Europejskiej (zasada poszanowania tożsamości państw członkowskich i podstawowych funkcji państwa, zasada poszanowania praworządności i praw człowieka, zasada demokracji, zasada kompetencji powierzonych zasada subsydiarności i proporcjonalności, zasada solidarności/lojalności).
Zasady regulujące stosunki międzyinstytucjonalne (zasada równowagi instytucjonalnej, zasada autonomii instytucjonalnej, zasada lojalności międzyinstytucjonalnej, zasada otwartości).
Najważniejsze reformy dotyczące instytucji WE i UE (I Traktat Fuzyjny, II Traktat Fuzyjny, Jednolity Akt Europejski, Traktat Lizboński).
Geneza powstania Rady Europejskiej, jej skład oraz kompetencje według obecnie obowiązującego prawa pierwotnego UE (forum szefów państw lub rządów państw członkowskich - Jednolity Akt Europejski, Rada Europejska organem UE - Traktat o UE, kompetencje Rady Europejskiej po Traktacie z Lizbony)
Charakterystyka składów Rady („rada ogólna” i „rady branżowe”).
Zagadnienie przewodnictwa w Radzie. Główne priorytety polskiego przewodnictwa.
Zmiany w procedurach podejmowania decyzji w Radzie przyjęte przez Traktat z Lizbony (jednomyślność a zwykła większość i większość kwalifikowana). Ramy czasowe, w których będzie obowiązywał okres przejściowy i stosowane będą zasady dotychczasowe dotyczące głosowanie
COREPER I i COREPER II: skład i zadania.
Skład Komisji Europejskiej przed i po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Ramy czasowe, w których będzie obowiązywał okres przejściowy. Status komisarza Komisji Europejskiej (cechy funkcjonariusza międzynarodowego).
Główne kompetencje Parlamentu Europejskiego (kontroli politycznej i konsultacyjnej, prawodawcza, budżetowa, kreacyjna)
Zmiany instytucjonalne wprowadzone przez Traktat z Lizbony odnośnie Trybunału Sprawiedliwości (Trybunał UE: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd, Sąd ds. Spraw Publicznych, sądy wyspecjalizowane).
Zadania rzeczników generalnych, tryb ich powoływania i kadencja
Skład, kadencja i wewnętrzna organizacja Trybunału Obrachunkowego.
Wewnętrzna organizacja i funkcje Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
Literatura:
- J. Barcz (red.), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, tom. II, Warszawa 2009; - A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010r.,
- A. Wlaź, Instytucje UE, Warszawa 2010, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz