Polityka konkurencji

note /search

Polityka konkurencji - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1134

Prof. Janusz Świerkocki Funkcjonowanie UE Wykład IV – Polityka konkurencji Polityka konkurencji...

Polityka konkurencji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

POLITYKA KONKURENCJI (1) Konkurencja w Polsce - zagadnienia wybrane Po dekadzie transformacji...

Instrumenty kreujące konkurencję

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

antykonkurencyjnym zachowaniom przedsiębiorców 3. Wspólnotowa polityka konkurencji * cele wspólnotowej polityki...

Polityka spójności - struktura

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Polityka spójności UE
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2079

Polityka rybołówstwa Polityka wobec MSP Polityka energetyczna Polityka innowacyjna Polityka konkurencji...

Avis o Polsce -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

w restrukturyzacji górnictwa - przerost zatrudnienia w rolnictwie - brak efektywnej polityki konkurencji - zły stan...