Wspólne polityki - Unia Europejska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólne polityki - Unia Europejska  - strona 1 Wspólne polityki - Unia Europejska  - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 10 Wspólny rynek, polityka handlowa i polityka konkurencji Wspólny rynek, polityka handlowa, polityka konkurencji i wspólna waluta funkcjonują w ramach Wspólnoty Europejskiej, która stanowi pierwszy i najważniejszy filar UE.
Zaawansowanie integracji gospodarczej Integracja europejska osiągnęła najwyższe stadium zaawansowania właśnie w sferze gospodarczej. Dotyczy to zarówno posiadanych instrumentów prawnych, jak i konkretnych rozwiązań. W dziedzinie gospodarki PCz przekazały dużą część suwerenności i muszą się podporządkować prawu wspólnotowemu.
Jak Wspólnota i PCz dzielą się kompetencjami w kwestiach gospodarczych? Są trzy możliwe warianty:
1. Kompetencje wyłączne Wspólnoty (np. wspólna polityka handlowa, niektóre aspekty wspólnego rynku, niektóre aspekty polityki konkurencji). 2. Dzielone między Wspólnotę a PCz. Znów 3 możliwości (np. niektóre aspekty wspólnego rynku, polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna).
3.Zastrzeżone dla PCz, a Wspólnota może wspierać (np. polityka przemysłowa).
Wspólny rynek Inne określenia: rynek wewnętrzny, jednolity rynek. Składają się nań cztery swobody: Swoboda przepływu towarów.
Swoboda przepływu usług.
Swoboda przepływu pracowników,
Swoboda przepływu kapitału. Innymi słowy: ludzie, towary i usługi powinny móc swobodnie się przemieszczać w UE tak, jakby wszystkie PCz były jednym krajem.
Swobodny przepływ towarów Co oznacza? zakaz ceł (importowych i eksportowych) oraz opłat o skutku równoważnym,
zakaz ograniczeń ilościowych w imporcie i eksporcie oraz środków o skutku równoważnym,
zakaz subsydiów eksportowych.
Ponadto ETS wprowadził tzw. regułę Cassis de Dijon (zasada wzajemnego uznania).
Wyjątki od zasady swobodnego przepływu towarów Zakazy i ograniczenia w handlu wewnątrzwspólnotowym mogą być usprawiedliwione następującymi okolicznościami: Moralnością publiczną,
Bezpieczeństwem publicznym,
Ochroną zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin Ochroną skarbów narodowych o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
Ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Ograniczenia i zakazy nie mogą stanowić środka dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia w handlu wewnątrzwspólnotowym. 
Swobodny przepływ usług Przepływ usługi następuje w trzech przypadkach:
Usługodawca przemieszcza się do innego PCz (np. pracownik budowlany)
Usługobiorca przemieszcza się do innego PCz (np. turysta)


(…)

… i przemysłowej. Ograniczenia i zakazy nie mogą stanowić środka dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia w handlu wewnątrzwspólnotowym. 
Swobodny przepływ usług
Przepływ usługi następuje w trzech przypadkach:
Usługodawca przemieszcza się do innego PCz (np. pracownik budowlany)
Usługobiorca przemieszcza się do innego PCz (np. turysta)
Usługi transgraniczne (np. call center).
Główną zasadą jest zasada równego…
… umowy handlowe z państwami trzecimi,
to KE de facto reprezentuje PCz w WTO (Światowej Organizacji Handlu),
PCz mają wpływ na politykę handlową tylko poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Unii Europejskiej. Polityka konkurencji
Polityka konkurencji ma na celu zagwarantowani uczciwej i rzeczywistej rywalizacji przedsiębiorstw na wspólnym rynku. Koncentruje się na dwóch rodzajach działań:
Kontrolowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz