Prawo konkurencji - polityka konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konkurencji - polityka konkurencji - strona 1 Prawo konkurencji - polityka konkurencji - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA KONKURENCJI 1. Ramy organizacyjne * Trzy podstawowe formy zachowań państwa wobec gospodarki: - tworzenie prawa - programowanie i planowanie gospodarcze - realizacja polityki gospodarczej * polityka konkurencji polega na tworzeniu prawa i realizacji polityki gospodarczej 3 * w Polsce politykę konkurencji prowadzi RZĄD * ma ona za zadanie realizację społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP) oraz realizację zasady wolności gospodarczej (art. 22 Konstytucji) * państwo ingeruje w konkurencję na rynku - wpływa na rozwinięcie lub ograniczenie konkurencji na rynku, przez co stymuluje kierunki rozwoju gospodarczego  w prawie wspólnotowym - teoria „funkcjonującej konkurencji” ( workable competition ) - jak wyjaśnił ETS, jest to „stopień konkurencji konieczny do zapewnienia wypełnienia podstawowych wymagań i osiągnięcia celów TFUE, w szczególności stworzenie wspólnego rynku nacechowanego warunkami podobnymi do rynku krajowego” * zachowanie konkurencji jako element polityki państwa nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągania innych celów natury ekonomicznej (np. zwiększenie efektywności gospodarowania, poprawa jakości, postęp techniczny, optymalizacja wykorzystania zasobów itp.) * państwo ma obowiązek ochrony konkurencji jako elementu ustroju gospodarczego; z drugiej strony zmuszone jest niekiedy do wprowadzania zakazów konkurencji lub jej ograniczania ze względu na potrzebę ochrony innych wartości 2. Instrumenty państwowe Państwo dysponuje szeregiem instrumentów, które wpływają na stan konkurencji na rynku. Instrumenty sprzyjające konkurencji dzielą się na instrumenty kreujące konkurencję i instrumenty wspierające (chroniące) konkurencję.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz