Ekonomia Integracji Europejskiej - strona 2

note /search

Efekty kreacji handlu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421

EFEKTY KREACJI HANDLU Efekt kreacji handlu, wytworzenie się nowych strumieni handlu między krajami członkowskim strefy wolnego handlu lub unii celnej. Towary wytworzone w poszczególnych krajach strefy czy unii zaczynają być traktowan...

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

EFTA- European Free Trade Associaton Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Państwa założycielskie: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, W. Brytania powstało w 1960 roku na mocy Konwenc...

Intgracja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1589

INTEGRACJA Integracja; proces gospodarczego scalania (kategoria dynamiczna), istotą integracji jest proces dostosowań i przeobrażeń w strukturze integrujących się podmiotów, w wyniku tych przeobrażeń powstaje spójna i komplementarna struktura całego obszaru. Warunki niezbędne do tego by proces int...

Podstawy prawne Wspólnej Polityki Handlowej -wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

Podstawy prawne Wspólnej Polityki Handlowej: Art. 131-134 oraz art. 300 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. Cele Wspólnej Polityki Handlowej: przyczynianie się do harmonijnego rozwoju handlu światowego obniżenie barier celnych stopniowa likwidacja przeszkód o wymiarze międzynarodowym...

Polityka Spójności -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

Polityka Spójności jeden fundusz tj. Fundusz Spójności In. Fundusz Kohezji działa na mocy zapisów Traktatu z Maastricht początkowo zakładano, że będzie realizowana w latach 1993-1999 do uzyskania pomocy z Funduszu Spójności uprawnion...

Praktyka relacji Polska- Unia Europejska -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Praktyka relacji Polska- Unia Europejska W 1992 roku Polska zniosła cła na około 27% towarów importowych ze Wspólnot Europejskich. W 1992 roku Wspólnoty Europejskie zniosły cło na około 55% towarów importowanych z Polski. Import ze We stanowił 60% globalnego importu Polski. Import z Polski stan...

Stowarzyszenie wg Hallsteina -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Stowarzyszenie wg Hallsteina: To mniej niż akces do Wspólnoty, ale więcej niż układ handlowy. Kraj stowarzyszony jest czymś więcej niż krajem trzecim- jest krajem znajdującym się w stosunkach uprzywilejowanych, ale nie jest krajem członkowskim; nie uczestniczy bezpośrednio w mechanizmach instytuc...

Swobodny przepływ usług -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Swobodny przepływ usług Zakres podmiotowy, swoboda świadczenia usług dotyczy: osób fizycznych osób prawnych podmiotów bez osobowości prawnej Usługodawcy lub usługobiorcy przebywają na terenie innego państwa tylko przejściowo...

Sześć głównych zasad dotyczących budżetu UE -opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Sześć głównych zasad dotyczących budżetu UE zasada jedności; oznacza, że dochody i wydatki Wspólnoty muszą być określone w jednym momencie zasada uniwersalności; stanowi, ze dochody budżetowe nie mogą być przypisane do konkretnych poz...

Środki kontroli uwarunkowanej -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Środki kontroli uwarunkowanej: Są stosowane w przypadku spełnienia z góry określonych przesłanek np. wystąpienie szkody dla przemysłu krajowego lub realnej groźby jej wystąpienia. Postępowanie antydumpingowe: - warunkiem rozpoczęcia jego stosowania jest wystąpienie dumpingu -