Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - opracowanie - strona 1 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

EFTA- European Free Trade Associaton
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Państwa założycielskie: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, W. Brytania
powstało w 1960 roku na mocy Konwencji Sztokholmskiej
Rozwój ugrupowania
Kraj
Data przystąpienia
Data opuszczenia
Austria
1960
1995
Dania
1960
1973
Norwegia
1960
W. Brytania
1960
1973
Portugalia
1960
1986
Szwecja
1960
1995
Szwajcaria
1960
Finlandia
1961
1995
Islandia
1970
Lichtenstein
1991
Kraje założycielskie EFTA były zainteresowane płytką integracją w formie strefy wolnego handlu.
Stopniowo zacieśniano relacje w EWG/ WE/ UE.
Efektem jest podpisanie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w 1992 roku.
Europejski Obszar Gospodarczy funkcjonuje od 1994.
Szwajcaria nie uczestniczy w EOG.
EOG= UE+ EFTA- Szwajcaria.
Polska jest elementem EOG od momentu akcesji do UE. Istotą EOG są 4 wolności: swoboda przepływu osób, kapitału, towarów, usług.
EOG nie obejmuje wspólnych polityk, również wspólnej polityki celnej i handlowej czyli nie obejmuje unii celnej.
Perspektywy dalszego rozszerzenia UE (stan na styczeń 2011)
Kraje kandydujące
- Chorwacja, negocjacje akcesji do UE rozpoczęte w październiku 2005
- Turcja, kandydat od 1987, negocjacje rozpoczęte w 2005
- Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, kandydat od 2005, negocjacje nie zaczęte
- Islandia, kandydat od 2009, negocjacje prowadzą od 2010
- Czarnogóra, kandydat od 2010
Potencjalni kandydaci do UE
- Albania
- Serbia
- Bośnia i Hercegowina
- Kosowo
Wybrane zmiany wprowadzone przez Traktat Lizboński (funkcjonuje od 01.12.2009)
nadanie UE osobowości prawnej
możliwość wystąpienia z UE
utworzenie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (Herman von Rompauy)
utworzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (C. Ashton)
wprowadzenie możliwości uruchomienia inicjatywy prawodawczej w UE przez milion obywateli
wprowadzenie zmian instytucjonalnych między innymi zmiana liczby europosłów, zamian liczby komisarzy, zmiana sposobu podejmowana decyzji w Radze UE
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz