Sytuacja państw przed wstąpieniem do UE i droga do wspólnoty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja państw przed wstąpieniem do UE i droga do wspólnoty - strona 1

Fragment notatki:

Zawiera także informacje na temat układu o EOG.

Sytuacja państw przed wstąpieniem do UE i droga do wspolnoty.
SZWECJA
Kwestia przystąpienia Szwecji do UE pojawiła się w latach `40 XX wieku, od tego czasu szwedzcy politycy zaczęli się zastanawiać jak ukierunkować szwedzką politykę w podzielonym i spustoszonym powojennym świecie. Podczas I i II wojny światowej Szwecja prowadziła politykę neutralności, dzięki której udało jej się uniknąć konfliktów zbrojnych w latach wojen. Kraje, które w 1952 roku nie przystąpiły do EWG z różnych powodów, w 1960 roku powołały EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), co było alternatywą wobec przyłączenia się do Wspólnot Europejskich. Podejście Szwedów z biegiem czasu ulegało gruntownym zmianom. W latach '60 i '70 ich stosunek do UE był ambiwalentny, gdyż poziom życia Szwedów, był znacznie wyższy niż w pozostałych krajach Europy, dlatego też, nie chcieli oni przystąpić do Wspólnoty, ponieważ obawiali się, że będą musieli go zniżyć i dostosować poziom swojego życia, do poziomu europejskiego. Przed samym przystąpieniem Szwecji do Unii, zgodnie z jej prawem, przeprowadzono referendum. Wiosną 1994 roku nastroje entuzjastów Unii znacznie opadły, gdyż w tym czasie Szwedzi podzielili się na równo trzy grupy, z której każda liczyła po 1/3 obywateli (jedni byli na `tak', drudzy na `nie', a ostatni byli `niezdecydowani'). Dlatego też 181 mln koron szwedzkich zostało przeznaczonych na różne publikacje, materiały i broszury napisane w kilku wersjach językowych, po to, aby dotarły do wszystkich obywateli zamieszkujących tereny Szwecji. Działania okazały się sukcesem w dniu referendum. Za przystąpieniem do UE głosowało 52,2%, gdy frekwencja wynosiła 83,3%, szalę zwycięstwa przechyliła ilość oddanych głosów na południowych terenach Szwecji, zdecydowanie bardziej proeuropejskiej. W 1992 w Kopenhadze krajom kandydującym przedstawiono harmonogram przystąpienia i wtedy wyznaczono datę przystąpienia Szwecji do UE na 1 stycznia 1995 roku. Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym między UE a EFTA był istotnym krokiem dla Szwecji, bo dzięki niemu rynek szwedzki bardzo szybko zaczął dostosowywać się do rynków europejskich.
FINLANDIA
sytuacja polityczna- Finlandia prowadzi politykę neutralności ,
wynikającą z geostrategicznego położenia państwa sąsiadującego z ZSRR i konfliktu zimnowojennego.
Sytuacja ekonomiczna- członek RWPG -wymiana handlowa z państwami RWPG przede wszystkim z ZSRR. Ograniczenia ekonomiczne wynikały z polityki neutralności prowadzonej przez Finlandię
Niechęć przystąpienia do EWG- z powodu iż organizacja stawała się coraz bardziej projektem politycznym, a co ważniejsze stosując kryterium ideologiczne stanowiła filar systemu wartości euro-atlantyckich. W konsekwencji Finlandia przyjęła postawę wyczekującą
AUSTRIA
Uzyskanie przez Austrię członkostwa w UE 01.01.1995 r. jest wynikiem ewolucji polityki Austrii w okresie powojennym polityki, która uzależniona była od ogólnych konstelacji światowych i europejskich, zmierzała jednak stosunkowo konsekwentnie do utrzymania Austrii w zachodnioeuropejskiej sferze wartości kulturowych, powiązań gospodarczych i bezpieczeństwa polityczno-militarnego.


(…)

…. EOG: nie zapewniał współudziału w podejmowaniu decyzji w organach unijnych, utrzymane zostały kontrole graniczne, nie przewidywał udziału we Wspólnej Polityce Rolnej, we Wspólnej Polityce Zagranicznej Bezpieczeństwa, w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz obszarów objętych umową z Schengen, nie umożliwiał on także korzystania ze środków w ramach polityki strukturalnej UE). Niezależnie…
… się w integracyjne mechanizmy gospodarcze. Od początku brała udział w European Recovery Program, tzw. Planie Marshalla. 16. kwietnia 1948 roku była wśród 16 państw założycieli Organizacji Współpracy Gospodarczej (OEEC) oraz podporządkowanej jej organizacji Europejskiej Unii Płatniczej; początkowo jako członek stowarzyszony, a od 01.07.1958 Uzyskała pełne członkostwo. W ramach OEEC Austria od początku sprzeciwiała…
… gospodarkę, zahamować bezrobocie oraz ustabilizować pozostałe dziedziny rynku. Oczywiście, obie strony musiały coś zaoferować i z czegoś zrezygnować. Tak więc w Szwecji musiano dokonać reformy prawnej w ustawach o ochronie środowiska, przemyśle chemicznym, ale w zamian uzyskała ona ograniczenia sprzedaży domków letnich cudzoziemcom oraz zezwolenie używania `snusu', jako że jej używanie w UE jest zabronione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz