Model CC-PP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model CC-PP - strona 1 Model CC-PP - strona 2 Model CC-PP - strona 3

Fragment notatki:


Założenia modelu CC-PP: 1. Konkurencja niedoskonała (przedsiębiorstwo bierze pod uwagę wpływ własnych decyzji na cenę rynkową, traktuje zachowanie innych przedsiębiorstw jako ustalone(brak reakcji z ich strony), produkt wytwarzany nie jest doskonałym substytutem innych produktów). 2. Przedsiębiorstwa są symetryczne, jest ich n wiele. 3. Koszty: AC jest malejący - IRTS, MC jest stały, np. C=F+cQ. 4. Przedsiębiorstwa maksymalizują zyski. 5. Narzut=Cena-MC
Równowaga w modelu CC-PP: 1. Zyski są maksymalizowane (MR=MC). 2. Produkcja każdego przedsiębiorstwa jest taka sama (założenie o symetrii). 3. Im więcej przedsiębiorstw działa na rynku, tym większa łączna produkcja (Intuicja mikroekonomiczna) 4. Równowaga długookresowa: przychody są wystarczające, aby pokryć koszty(przedsiębiorstwa ani nie wchodzą, ani nie opuszczają rynku).
Krzywa CC: CC: W punktach poniżej linii CC przedsiębiorstwa ponoszą stratę więc będą wycofywały się z tej gałęzi. Do utrzymania większej liczby przedsiębiorstw gałęzi potrzebna jest wyższa cena, a dokładniej P-MC musi być większe ponieważ gdy n rośnie to skala produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa maleje czyli jego koszty rosną, a trzeba je jakoś pokryć. Krzywa PP: Model CC-PP: Przykład modelu CC-PP: Od braku handlu do pełnej liberalizacji: 1. 2n' na wspólnym rynku, Pojemność rynku wzrasta S'-2S'. 2. PP: P spada bo konkurencja wzrasta. 3. A: straty=restrukturyzacja=n spada=n”Q”Q'=AC”n”Q'), są efektywniejsze(AC”n').
Wyjaśnienie: 1. Integracja: od braku handlu do pełnej liberalizacji: krzywa BE(CC) przesuwa się w prawo (do pkt. 1) 2. Proces scalenia rynków: - przed typowe przedsiębiorstwo sprzedaje 100% produkcji na rynku krajowym, po 50-50. - niewidoczne na rysunku 3. Wzmocnienie konkurencji: - równowaga przesuwa się z E' do A: przedsiębiorstwa ponoszą straty (są pod BE) - wzmocnienie konkurencji = redukcja narzutu - zmiana ceny w krótkim okresie z p'do Pa 4. Restrukturyzacja: - przesunięcie z A do E” - liczba przedsiębiorstw zmienia się z 2n' na n” - przedsiębiorstwa mają większy udział w rynku i produkują więcej - przedsiębiorstwa są wydajniejsze, AC spada z p' na p” - narzut rośnie - produkcja jest ponownie opłacalna 5. Wynik: większe przedsiębiorstwa, jest ich mniej, są bardziej wydajne i działają w warunkach silniejszej konkurencji. 6. Dobrobyt: korzyść równa C.
c - koszt krańcowy MC C - przeciętny koszt zmienny AVC S - pojemność rynku, a więc popyt n - liczba przedsiębiorstw

(…)

…: Model CC-PP: Przykład modelu CC-PP: Od braku handlu do pełnej liberalizacji: 1. 2n' na wspólnym rynku, Pojemność rynku wzrasta S'->2S'. 2. PP: P spada bo konkurencja wzrasta. 3. A: straty=>restrukturyzacja=>n spada=>n”<2n'=>Q”>Q'=>AC”<AC'=>n”<n'
Skutki integracji gospodarczej: 1. Wzmocnienie konkurencji(przedsiębiorstwa: silniejsza konkurencja, gospodarstwa domowe: odnoszą korzyść w postaci niższej…
… BE = CC to jest właśnie ta CC
- COMP = Krzywa PP - n->nieskończoność => konkurencja doskonała - n=1 => monopol
Rozwiązanie modelu: Krzywa CC: AC=(F/S)*n+c Krzywa PP: P=1/(b*n)+c
W równowadze: AC=P n=sqrt(S/(b*F)), P=sqrt(F/(b*S))+c

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz