Droga upominania się o pomoc dla regionów -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga upominania się o pomoc dla regionów -opracowanie - strona 1 Droga upominania się o pomoc dla regionów -opracowanie - strona 2 Droga upominania się o pomoc dla regionów -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Droga upominania się o pomoc dla regionów, przez kraje członkowskie:
Komisja Europejska określa priorytety polityki regionalnej
Państwo członkowskie przedstawia regiony do pomocy
Komisja Europejska dokonuje przeglądu i akceptuje regiony do pomocy
Państwo członkowskie przygotowuje Plan Rozwoju
Obustronne negocjacje
Komisja Europejska opracowuje Ramowy Program Wsparcia Wspólnot
Państwo członkowskie uruchamia Program Operacyjny
Pieniądze z UE dla Polski na lata 2004-2006 (w mld euro)
Fundusz Spójności - 4,2
Fundusze Strukturalne - 8,3 w tym; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5
Europejski Fundusz Spójności - 2
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - 1,2
Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa - 0,2
Inicjatywy Wspólnotowe - 0,4
w tym; Interreg - 0,2
Equal - 0,1
Budżety Programów Operacyjnych na rok 2004-1006 (w mld euro)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 3
Sektorowy Program Operacyjny (SPO) Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - 1,3
SPO Transport - 1,2
SPO Pomoc Techniczna - 0,03
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich - 1,5
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 1,2
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb - 0,05
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego- tryb rozpatrywania wniosków
Beneficjent pomocy Wnioskuje o dofinansowanie projektu
Przyjmowanie wniosków- Urząd Marszałkowski Ocena formalna wniosków- Urząd Marszałkowski Ocena techniczna i merytoryczna wniosków- Panel ekspertów Rekomendacja wyboru projektów- Regionalny Komitet Sterujący Wybór projektów- Zarząd Województwa Podpisanie umowy z beneficjentem- Wojewoda Instytucja pośrednicząca (wydzielony rachunek służący rozliczeniom z beneficjentem w oddziałach okręgowych NBP) - Urząd Wojewódzki (miejsce przewalutowania środków)
Ocena projektu przez panel Ekspertów
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie projektów:
spójność projektu z celami działania programu operacyjnego
wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia
trudność projektu oraz wykonalność instytucjonalna
wskaźniki osiągnięcia celów projektu
wykonalność techniczna


(…)

… się na liście, projekt musi otrzymać min 60% punktów.
Program Operacyjny na lata 2007-2013 około 67 mld (w mld euro)
16 regionalnych Programów Operacyjnych - 16,6 EFRR
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 27,9 EFRR i FS
PO Innowacyjna Gospodarka - 8,3 EFRR
PO Kapitał Ludzki - 9,7 EFS
PO Rozwój Polski Wschodniej - 2,3 EFRR
PO Pomoc Techniczna - 0,5 EFRR
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej…
…, zstępni poniżej 21 roku życia lub pozostający na utrzymaniu pracownika wstępni lub rodzice małżonka zależni od pracownika), bez względu na obywatelstwo, mają prawo pobytu w państwie członkowskim; jest to korzyść socjalna.
Zakres przedmiotowy= treść swobodnego przepływu pracowników
Pracownicy mają następujące prawa:
prawo do opuszczenia terytorium państwa wysyłającego (zakaz wiz wyjazdowych) i wjazdu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz