Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski - strona 1 Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski - strona 2 Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski - strona 3

Fragment notatki:


Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski, programy operacyjne i procedury ich pozyskiwania w latach 2007-2013. Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski to środki finansowe pochodzące z 4 Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności
Z dniem 1 stycznia 2007 r. dla Unii Europejskiej i Polski rozpoczął się okres realizacji zadań finansowanych z nowego budżetu UE na lata 2007-2013. Z ponad 300 mld euro, które Wspólnota zamierza przeznaczyć na realizację polityki spójności (likwidację dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów UE) Polska otrzyma aż 67,3 mld euro w ramach trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , którego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych i lepiej rozwiniętych, Europejskiego Funduszu Społecznego , który został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności wspierającego sektory: środowisko i transport. Dodatkowo - ze środków Wspólnej Polityki Rolnej - Unia udostępni prawie 14 mld euro na rozwój obszarów wiejskich oraz wsparcie sektora rolno-spożywczego. Pieniądze te będą dystrybuowane poprzez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Rybacki . Środki wspólnotowe, uzupełnione publicznym i prywatnym wkładem krajowym, mają przyczynić się do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2020 (SRK), w tym celu nadrzędnego, jakim jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Polski. Jednym z najważniejszych elementów SRK jest Narodowa Strategia Spójności - dokument, który "przenosi" na grunt polski zalecenia Wspólnoty ujęte w Wytycznych Komisji Europejskiej dot. polityki spójności, organizuje całość procesu programowania pomocy w Polsce oraz określa działania o charakterze rozwojowym, jaki polski rząd zamierza podjąć dla realizacji nakreślonych w NSS celów. W oparciu o Narodową Strategię Spójności, rząd polski przygotował i będzie wdrażał programy operacyjne, które określają ramy merytoryczne i instytucjonalne wykorzystania funduszy UE w Polsce. Są to: Program Infrastruktura i Środowisko - współfinansowany z EFRR i FS Program Innowacyjna Gospodarka - współfinansowany z EFRR Program Kapitał Ludzki - współfinansowany z EFS 16 Programów Regionalnych - finansowane z EFRR Program Rozwój Polski Wschodniej - finansowany z EFRR Program Pomoc Techniczna - finansowany z EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - finansowany z EFRR
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację każdego z programów prezentuje poniższa tabela:


(…)

… tego może być również dokumentacja konkursowa, przygotowywana przed rozpoczęciem każdego konkursu na projekty oraz niezbędne akty prawne regulujące np. zasady udzielania pomocy publicznej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz