Integracja gospodarcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja gospodarcza - strona 1 Integracja gospodarcza - strona 2 Integracja gospodarcza - strona 3

Fragment notatki:


Integracja gospodarcza Efekty pro wzrostowe: 1. Efekt jednorazowy (alokacja czynników wytwórczych) kontra zmiana stopy wzrostu (akumulacja czynników wytwórczych). 2. Efekt trwały (długookresowy) kontra efekt przejściowy.
Integracja gospodarcza i wzrost: Integracja gospodarcza
Efekty: alokacyjny i poprawy efektywności
Lepszy klimat inwestycyjny
Większe inwestycje (w kapitał rzeczowy, ludzki i w technologię)
Wyższa produkcja i dochód per capita (poziom i/lub stopa wzrostu)
Funkcja produkcji: 1. Determinanty możliwości produkcyjnych: - kapitał rzeczowy (maszyny, budynki itd.) - kapitał ludzki (umiejętności, doświadczenie itd.) - technologia (wiedza) 2. Wzrost produkcji na pracownika - determinanty: - akumulacja kapitału (inwestycje) - postęp technologiczny (działalność badawczo-rozwojowa)
Cztery symptomy - większa efektywność = inwestycje stają się bardziej atrakcyjne: 1. Wzrost cen akcji. 2. Wzrost stosunku inwestycji do PKB. 3. Wzrost salda bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 4. Pogorszenie się salda w obrotach bieżących.
Integracja gospodarcza i wzrost - podsumowanie: 1. Dowody empiryczne przemawiają na rzecz występowania efektów średniookresowych - tempo wzrostu gospodarczego przejściowo się zwiększa(premia średniookresowa). 2. Dowody na występowanie trwałego wzrostu stóp wzrostu dochodu w następstwie integracji w Europie są dużo trudniejsze do znalezienia. 3. Źródła średnioterminowej premii: poprawa alokacji czynników produkcji, lepszy klimat inwestycyjny. 4. Integracja gospodarcza poprawia klimat inwestycyjny i alokację zasobóe, ale ten efekt może zostać stłumiony innymi czynnikami, np. złą polityką gospodarczą(Grecja).
Integracja monetarna w Europie - historia
Niechęć do fluktuacji kursów walutowych w Europie: 1. Argument ekonomiczny - duży stopień otwarcia krajów europejskich i silny wpływ na PKB i dochody. 2. Argument polityczny - wspólna polityka rolna. 3. Argument historyczny - kryzys w okresie międzywojennym, upadek demokracji i wybuch II WŚ
Argumenty za ograniczeniem fluktuacji kursu walutowego: 1. Argumenty ekonomiczne- wzmocnienie procesu budowy jednolitego rynku, ograniczenie inflacji do niskiego poziomu. 2. Argumenty polityczne - zwiększenie znaczenia Europy w światowym systemie walutowym, ułatwienie administrowania wspólną polityką rolną. 3. Argument historyczny - pogłębienie współpracy zabezpiecza przed konfliktami, którymi naznaczona była historia.
Integracja monetarna w Europie - periodyzacja: 1. System oparty na porozumieniu z Bretton Woods (45'-71). 2. Rozpad systemu z Bretton Woods, (71'-73'). 3. Wąż walutowy w tunelu i poza nim(Europa)(72'-78'). 4. Europejski System Walutowy(79'-99'). 5. Unia Gospodarcza i Walutowa(99'-?).
Konferencja w Bretton Woods (22 lipca 44'): 1. Związanie dolara ze złotem.

(…)

… - wydarzenia: 1. lata 79'-87' - znaczne różnice stóp inflacji, efektem czego były częste zmiany kursów walutowych 2. lata 87'-92' - polityka pieniężna dopasowana do działań Bundesbanku, zmiany kursów walutowych bardzo rzadko. 3. Kryzys, 92'-93' - zjednoczenie Niemiec w 90', wyjście Włoch i Wlk. Brytanii z ERM 92', rozszerzenie pasma dopuszczalnych wahań z 2,25% do 15% 93'.
Unia monetarna
Traktat z Maastricht (7 luty 92') - traktat o Unii Europejskiej(trzy filary, obywatelstwo UE, współpraca w obszarach pozagospodarczych), zmiany w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (obecnie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) - utworzenie unii monetarnej w trzech etapach.
Etapy budowy Unii Monetarnej w Europie: 1. Etap I, od 1 lipca 90' - dokończenie liberalizacji przepływów kapitału, zapoczątkowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz