Wykład - systemy wielodewizowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - systemy wielodewizowe - strona 1 Wykład - systemy wielodewizowe - strona 2 Wykład - systemy wielodewizowe - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 3
SYSTEMY WIELODEWIZOWE
Modyfikacje, które nastąpiły po 1973r., a które znalazły formalne potwierdzenie w przyjętej zmianie MFW na konferencji na Jamajce, spowodowały, że MFW zaczął ewoluować w kierunku systemu wielodewizowego. Przyczynił się do tego wzrost znaczenia i siły walut wymienialnych innych krajów, zwłaszcza europejskich (DEM, funt szterling, frank francuski, frank szwajcarski) oraz spadek USD.
Od połowy lat 70 - tych w międzynarodowym systemie walutowym zaczął się wykształcać system wielodewizowy. Bezpośrednimi przyczynami rozwoju tego systemu była:
dywersyfikacja rezerw walutowych;
rozwój międzynarodowego rynku kredytowego oraz eurorynku pieniężnego i kapitałowego.
Podstawą dywersyfikacji rezerw był dla banków centralnych motyw przezorności i bezpieczeństwa - w warunkach płynnych kursów walutowych opłacało się utrzymywać rezerwy w wielu walutach. Ponadto okazało się, że w sytuacji płynnych kursów walutowych, opłacalne jest trzymanie rezerw w różnych walutach, co powoduje kompensowanie ujemnych skutków spadków czy wzrostu wartości dolara. Natomiast banki handlowe i korporacje kierowały się dodatkowo motywem dochodowości - w wyniku deprecjacji dolara stopy procentowe w Europie były korzystniejsze niż w USA. Tak więc powstanie systemu wielodewizowego było sposobem dostosowania się międzynarodowego systemu walutowego do zmieniających się warunków. System wielodewizowy - w szerszym znaczeniu system ten składa się z różnego rodzajów pieniądza międzynarodowego - m.in. złota, walut międzynarodowych, SDR - ów i innych. Natomiast w węższym ujęciu system wielodewizowy oznacza wielość walut międzynarodowych.
W systemie wielodewizowym o tworzeniu pieniądza decydują:
producenci i eksporterzy złota;
władze pieniężne USA (kreator USD);
władze walutowe pozostałych krajów, których waluty występują w obiegu międzynarodowym;
władze MFW ze względu na możliwość kreacji SDR - ów;
rynek eurowalutowy.
Mechanizm funkcjonowania systemu wielodewizowego można przedstawić w oparciu o funkcje walut. Do funkcji tych zaliczamy:
funkcję waluty rezerwowej - funkcja ta oznacza, że kraje mogą utrzymywać swoje rezerwy w złocie, SDR - ach lub w dewizach (USD, DM, JPY i innych). Utrzymywanie rezerw w tych walutach pozwala w warunkach płynnych kursów osiągnięcie optimum i unikanie strat;
funkcję waluty interwencyjnej - przez walutę interwencyjną rozumie się taką walutę, w której banki centralne lub inne instytucje monetarne przeprowadzają operacje na rynkach walutowych w celu niedopuszczenia do nadmiernych odchyleń kursów walutowych. W Europejskim Systemie Walutowym jako waluty interwencyjnej oprócz marki niemieckiej używa się także guldena holenderskiego i franka francuskiego;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz