Integracja, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja, sem III - strona 1 Integracja, sem III - strona 2 Integracja, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Integracja- proces zespalania różnych typów gosp krajowej. Istota integracji nie polega na dodawaniu gospodarki lecz na powstawaniu nowego organizmy ekonomicznego o możliwościach przekraczających sumę potencjałów narodowych.
1 Kryterium horyzontu czasowego.
Integracja jak niekończący się proces
Długotrwały proces tworzenia jednolitej struktury gosp w obrębie grupy krajów. Nie może mieć końca ze względu na nieprzerwany rozwój produkcji nauki techniki oraz powstawania nowych metod powiązań międzynarodowcy
Integracja jako zjawisko, które ma swój kres.
Wytworzenie pożądanej docelowej struktury ekonomicznej, wyodrębnienie grupy krajów z gospodarki światowej. Aby możliwy był dalszy rozwój integracji konieczne jest rozszerzenie jej zakresu lub zmianę jej formy.
2 Kryterium mechanizmu funkcjonowania integracji ekonomicznej
Integracja kształtowana przez mechanizm wolnego rynku i handlu. Niewidzialna ręka rynku jest najlepszym regulatorem procesów ekonomicznych. Likwidacja barier w obrocie międzynarodowym towarów i usług
Integracja jako efekt określonej polityki integrujących się państw. Postęp w procesie integracji powinien być mierzony, zakresem koordynacji polityki ekonomicznej oraz stopień unifikacji środków, celów i narzędzi polityki ekonomicznej.
Kryterium podziału korzyści czerpanych przez kraje członkowskie:
Integracja przy równym podziale korzyści
W przypadku integracji państw o jednakowym potencjale ekonomicznym może obowiązywać mechanizm wolnej konkurencji w sytuacji różnych potencjałów potrzebna jest odpowiednia polityka.
Ważny jest sam fakt czerpania korzyści z integracji
Cele integracji:
Polityczne Umocnienie roli ugrupowania integracyjnego w polityce światowej. Dla indywidualnego kraju konsekwencją jest umocnienie jego pozycji w gosp światowej
Umocnienie pozycji obronnej. Na umocnienie wpływa nie tylko własny potencjał ale też pozostałych członków zgrupowania.
Wyeliminowanie potencjalnych konfliktów wewnętrznych w ramach ugrupowania. Spada znaczenie granic narodowych.
Ekonomiczne
Głównym cele jest maksymalizacja korzyści z handlu zagranicznego i innych form współpracy międzynarodowej. Jest to także eliminacja barier ograniczających wymianę wyrobów w ramach ugrupowania, przy jednoczesnym utrzymaniu barier w stosunkach z krajami trzecimi. Osiąga się przez maksymalizacje efektu przesunięcia i kreacji handlu.
Efekt przesunięcia -zwiększenie udziału krajów należących do ugrupowań w handlu globalnym ugrupowania kosztem udziału krajów trzecich zza ugrupowania
Kreacja handlu -wzrost wolumenu wzajemnego obrotu handlowego kraju.
Pozostałe


(…)

… globalnym ugrupowania kosztem udziału krajów trzecich zza ugrupowania
Kreacja handlu -wzrost wolumenu wzajemnego obrotu handlowego kraju.
Pozostałe
Cywilizacyjne -można osiągnąć dzięki ułatwianiu między (know-how) dzięki rozwojowi współpracy naukowo-technicznej.
Przyczyny integracji regionalnej
Bliskie położenie geograficzne -sprzyja to skróceniu czasu przepływu towaru i czynników produkcji
Odpowiednia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz