Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 4 - strona 1 Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 4 - strona 2 Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

12.03.2013
Wykład 4
Zagrożenia/ koszty przystąpienia o unii walutowej
Utrata niezależności krajów członkowskich Wspólnot (ich banków centralnych) w dziedzinie monetarnej
Znaczne ograniczenia możliwości swobodnego oddziaływania na bazę monetarną
Zwiększenie krótkoterminowego bezrobocia, zwłaszcza w krajach o niskim poziomie rozwoju społ-gosp
Utrata dochodu z tytułu senioratu (emisji pieniądza jako środka finansowania deficytu budżetowego) ok. 1% PKB, a seniorat banku centralnego oznacza również wyłączność w emisji znaków pieniężnych, czyli tracą jedną ze swoich głównych funkcji
Koszty instytucji finansowych:
koszty osobowe dotyczące szkoleń w aspekcie wspólnej waluty i koszty rzeczowe adaptacji ich infrastruktury, np. bankomaty,
utracą one część dotychczas realizowanych dochodów z transakcji arbitrażowych i spekulacyjnych na rynkach walutowych.
UNIA WALUTOWA - przykłady unia wschodniokaraibska (dolar wschodniokaraibski)
unia Franka CFA (XOF, XAF)
Ujęcia unii gospodarczej
Unia ekonomiczna (gospodarcza) obejmuje, poza niższymi formami integracji, koordynację/unifikację poszczególnych dziedzin polityki ekonomicznej, zarówno ogólnej, jaki i w poszczególnych gałęziach gospodarki. Z pełną unią ekonomiczną mamy do czynienia, gdy na terenie integrujących się państw wszystkie ważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania wspólnego rynku dziedziny polityki gospodarczej zastałyby objęte wspólną lub skoordynowaną polityką, wprowadzono by wspólną walutę, a władze ekonomiczną w najważniejszych dziedzinach sprawowałyby organy ponadnarodowe.
Unia gospodarcza Obejmuje wszystkie elementy wspólnego rynku, a ponadto w jej ramach następuje pełna koordynacja lub unifikacja różnych dziedzin polityki gospodarczej, np.: polityki rolnej, przemysłowej, monetarnej, fiskalnej, transportowej, a także ustawodawstwa gospodarczego. Wiąże się to zwykle z ustanowieniem w unii gospodarczej instytucji czy organów o kompetencjach ponadpaństwowych.
Jeśli w ramach unii gospodarczej ma miejsce również pełna koordynacja polityki kursowej i walutowej, utworzenie wspólnych rezerw walutowych, wspólnego banku centralnego oraz wprowadzenie wspólnej waluty - czyli utworzenie unii walutowej - można wtedy mówić o unii gospodarczej i walutowej.
Unia gospodarcza - wyższa forma wspólnego rynku, w którym kraje członkowskie dokonały także harmonizacji wszystkich rodzajów polityki, mających wpływ na warunki konkurencji na rynkach narodowych. Przedmiotem takiej harmonizacji są przede wszystkim polityka podatkowa, pieniężna i społeczna. Jest to forma integracji gospodarczej państw, polegająca na:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz