Międzynarodowa współpraca finansowa

note /search

Dług- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

07.05.2013 Wykład 8 ALGORYT DŁUŻNIKA Nie chce spłacać zobowiązań Ogłoszenie niewypłacalności Uzgodnione z wierzycielem - moratorium -umorzenie długu (warunkowe, bezwarunkowe) - konwersja Nieuzgodnione z wierzycielem - repudiacja Chce spłacać zobowiązania Terminowo Nieterminowo: Refinansowa...

Integracja- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1148

26.02.2013 Wykład 2 Integracja - pochodzi od łacińskiego słowa integratio i w tym języku oznacza najczęściej odnowę. Natomiast w sensie scalania, zespolenia, łączenia się w kilka elementów pojawiło się później. Integracja - łączenie się oddzielnych gospodarek w większe wyodrębnione gospodarczo re...

Ogólne ujęcie- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1085

19.02.2013 Wykład 1 W ogólnym ujęciu współpraca oznacza współdziałanie podmiotów (Np. osób, przedsiębiorstw, organizacji), aby osiągnąć wspólny cel (cele). R. Tuomela nazywa taką współpracę: g-cooperation (group cooperation), czyli współpraca grupowa i odróżnia ją od „słabszej kooperacji” - i-co...

Regulacje prawne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 938

09.04.2013 Wykład 5 Przejrzystość ujęta w kodeksie odnosi się do otoczenia, w którym cele polityki, jej prawna, instytucjonalna i ekonomiczna struktura, decyzje polityki i ich racjonalne uzasadnieni, dane i informacje związane z polityką monetarną i finansową oraz zakres odpowiedzialności agencji ...

Rozwój- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903

14.05.2013 Wykład 9 IDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Na szczycie G8 w 2005 roku podjęto decyzje o rozpoczęciu Inicjatywy Redukcji Zadłużenia Multilateralnego. Program zakładał umorzenie całości długów wyb...

Unia celna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1225

05.03.2013 Wykład 3 Unia celna Porozumienie dwóch lub więcej państw na bazie umowy o unii celnej w ramach, którego: Polityka celna jest wspólna dla państw-sygnatariuszy, czyli wszyscy partnerzy stosują jednolite ustawodawstwo celne, jednolite procedury celne, jednolitą nomenklaturę towarową i ta...

Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 854

12.03.2013 Wykład 4 Zagrożenia/ koszty przystąpienia o unii walutowej Utrata niezależności krajów członkowskich Wspólnot (ich banków centralnych) w dziedzinie monetarnej Znaczne ograniczenia możliwości swobodnego oddziaływania na bazę monetarną Zwiększenie krótkoterminowego bezrobocia, zwłaszcz...

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1022

28.05.2013 Wykład 11 BIZ (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne): BIZ - inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w jednym kraju, w przedsiębiorstwie na terenie innego kraju w celu osiągnięcia trwałyc...

Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 665

04.06.2013 Wykład 12 Determinanty napływu BIZ można klasyfikować na różne sposoby. Na przykład możemy je podzielić na cztery grupy: Instytucjonalne Kulturowe Społeczno-ekonomiczne Polityczno-prawne Inni dzielą te czynniki na popytowe i podażowe. Jeszcze inni - na geograficzne, ekonomiczne, po...

Integracja monetarna we Wspólnocie Europejskiej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1120

Integracja monetarna we Wspólnocie Europejskiej Integracja monetarna Etapy integracji gospodarczej: • strefa wolnego handlu • unia celna • wspólny rynek • unia walutowa i gospodarcza • unia polityczna Unia monetarna (w...